You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 8. oktober 2014 kl. 16:00

Mødested M5
Udvalg Børne- og Ungdomsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Claus Clausen, Eva Pinnerup, Gudrun Bjerregaard, Marianne Aaris Andersen, Stine Damborg Pedersen
Fraværende Karin Clemmensen, Mads Panny
Bemærkninger

Sagsid.: 14/57884
Sagsfremstilling
Byrådet i Viborg Kommune skal iht. konstitueringsaftalen udarbejde en uddannelsesstrategi for Viborg Kommune.
 
De ansvarlige udvalg for uddannelsesområdet i Viborg Kommune, hhv. Børne- og Ungdomsudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation har på et formandsmøde den 19. september 2014 drøftet et kommissorium for en uddannelses boot camp til afholdelse i februar 2015. Dette kommissorium er vedlagt som bilag.
 
Denne uddannelses boot camp skal afholdes med henblik på, at få adresseret de væsentligste udfordringer og mål for uddannelsesområdet i Viborg Kommune samt pege på løsninger og handlinger som de respektive aktører efterfølgende kan arbejde aktivt videre med. På denne vis vil den kommende uddannelses boot camp give et væsentligt input til en kommende uddannelsesstrategi for Viborg Kommune.
 
På et fællesmøde den 8. oktober 2014, forud for de ekstraordinære udvalgsmøder samme dag, skal de 3 udvalg sammen drøfte følgende emner:
 
·        Tidspunkt og sted for afholdelse af boot camp
·        Formål
·        Deltagerkreds
·        Organisering og tidsplan for arbejdsgruppe
·        De politiske beslutninger, der skal tages inden afholdelse af uddannelses boot campen.
 
På baggrund af fællesmødet overgår behandlingen af kommissoriet for uddannelses boot campen til de tre respektive udvalg.
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller
 
at kommissorium for uddannelses boot camp 2015 godkendes
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 08-10-2014
Kommissorium for uddannelses boot camp 2015 blev – med enkelte tilføjelser – godkendt