You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tillægsreferat

torsdag den 25. juni 2015 kl. 12:00

Mødested M.1.8/rådhuset
Udvalg Børne- og Ungdomsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Claus Clausen, Eva Pinnerup, Gudrun Bjerregaard, Karin Clemmensen, Mads Panny, Marianne Aaris Andersen, Stine Damborg Pedersen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 13/5182
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 12. august 2014 (sag nr. 9), at godkende projektforslaget til Specialafdelingen ved Vestervang Skole.
 
Forvaltningen kan, på baggrund af det statistiske materiale og den nuværende søgning til tilbuddet konstatere, at der bliver behov for flere pladser, end det tidligere forventede antal på 55.
 
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 16. juni 2015 (sag nr. 11) at
der arbejdes videre med planerne om en udvidelse af byggeriet på Vestervang Skole, således autismetilbuddet får kapacitet til 75 elever.
 
Rådgiver har nu udarbejdet et nyt projektforslag, som sendes til godkendelse hos Børne- og Ungdomsudvalget.
 
Projektforslaget tager forsat udgangspunkt i at Specialafdelingen indeholder en nybygning på 1.259 m2, med 4 klasseværelsesklynger med overdækket fællesarealer til yngste og ældste klasser, et multirum samt en administrationsafdeling.
Endvidere etableres der udearealer med tilkørsel og vendeplads fra Rughavevej.
Derudover er der nu tilført en ekstra undervisningsfløj på 345 m2 samt en tilbygning af administrationsafdelingen på 90 m2.
 
Under forudsætning af Børne- og Ungdomsudvalgets godkendelse, vil udbudsformen blive i offentlig licitation/fagentreprise.
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.
Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller
 
at Børne- og Ungdomsudvalget godkender projektforslaget.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 25-06-2015
Projektforslaget godkendt