You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tillægsreferat

tirsdag den 27. oktober 2020 kl. 12:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Børne- og Ungdomsudvalget
Mødedeltagere Claus Clausen, Eva Pinnerup, Per Møller Jensen, Simon Højer, Steen Stephansen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 19/22634
Resume
Intet.
Indstilling
Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
  1. at de i november planlagte dialogmøder vedr. sammenlægningen af skoledistrikterne i Bjerringbro aflyses grundet forsamlingsforbuddet på over 10 personer.
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-10-2020
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,
 
  1. at de planlagte dialogmøder i november om sammenlægning af skoledistrikterne i Bjerringbro aflyses pga. forsamlingsforbuddet på mere end 10 personer.
  2. at høringsprocessen fastholdes ift. den vedtagne tidsplan, og dialogmødet forsøges i stedet planlagt i december og dermed inden Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af høringssvarene.
  3. at såfremt et fysisk dialogmøde ikke kan gennemføres i december grundet forsamlingsforbud vil dialogmødet forsøgt blive afholdt digitalt.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Byrådet besluttede den 7. oktober 2020, at sende en sammenlægning af skoledistrikterne Bøgeskovskolen og Egeskovskolen fra skoleåret 2021/22 i høring. Af sagen fremgik det, at der i høringsperioden skulle afvikles et dialogmøde, hvor alle borgere har mulighed for at drøfte forslaget om sammenlægning af skolerne i Bjerringbro med medlemmer af Børne- og Ungdomsudvalget og repræsentanter fra forvaltningen.
 
På grund af forsamlingsforbuddet var der planlagt 2 dialogmøder i løbet af november med mulighed for deltagelse af 50 personer pr. gang.
 
Den 26. oktober 2020 trådte et nyt forsamlingsforbud på maks. 10 personer i kraft. Forsamlingsforbuddet er foreløbig gældende frem til den 22. november 2020. Det vil derfor ikke være muligt at gennemføre dialogmøderne i den form, som de var tiltænkt.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.