You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tillægsreferat

onsdag den 29. oktober 2014 kl. 17:00

Mødested Multisalen/rådhuset
Udvalg Byrådet (2013-2017)
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anders Bertel, Anders Korsbæk Jensen, Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Åse Kubel Høeg, Claus Clausen, Eva Pinnerup, Flemming Gundersen, Flemming Lund, Gregers Laigaard, Gudrun Bjerregaard, Ib Bjerregaard, Jens Rohde, Johannes F. Vesterby, Karin Clemmensen, Kirstine Skjødt Hermansen, Lone Langballe, Mads Panny, Marianne Aaris Andersen, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Michael Nøhr, Niels Dueholm, Nikolai Norup, Nina Hygum, Ove Kent Jørgensen, Per Møller Jensen, Peter Juhl, Søren Gytz Olesen, Stine Damborg Pedersen, Torsten Nielsen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 14/65995
Sagsfremstilling
Energi Viborg skal have lavet et nyt regnvandsbassin ved Klejtrup. Den oplagte placering involverer dele af flere ejendomme, hvoraf ca. 5.170 m2 ligger i Mariagerfjord Kommune.
 
Energi Viborg har på denne baggrund anmodet Økonomi- og Indenrigsministeriet om at få de pågældende m2 overført fra Mariagerfjord Kommune til Viborg Kommune, således at deres ejendom ikke er fordelt på flere kommuner.
 
Med den pågældende ændring kommer kommunegrænsen til at følge Klejtrup Bæk, således som den også tidligere (inden en omlægning af bækken) har gjort.
 
Det er Ministeriet, der afgør dette spørgsmål, men Ministeriet hører forinden de involverede kommuner.
Indstilling
Borgmesteren indstiller til Byrådet,
 
at Viborg Kommune svarer Ministeriet, at Kommunen ikke har bemærkninger til anmodningen om at lave den pågældende ændring af kommunegrænsen.
 
 
 
Beslutning i Byrådet den 29-10-2014
Indstillingen fra borgmesteren godkendes.