You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tillægsreferat

onsdag den 16. marts 2016 kl. 17:00

Mødested Multisalen/rådhuset
Udvalg Byrådet (2013-2017)
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anders Korsbæk Jensen, Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Åse Kubel Høeg, Claus Clausen, Eva Pinnerup, Flemming Gundersen, Flemming Lund, Gregers Laigaard, Gudrun Bjerregaard, Ib Bjerregaard, Jens Rohde, Johannes F. Vesterby, Karin Clemmensen, Kirstine Skjødt Hermansen, Lone Langballe, Mads Panny, Marianne Aaris Andersen, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Michael Nøhr, Niels Dueholm, Nikolai Norup, Nina Hygum, Ove Kent Jørgensen, Per Møller Jensen, Peter Juhl, Søren Gytz Olesen, Stine Damborg, Torsten Nielsen
Fraværende Anders Bertel
Bemærkninger Afbud fra Anders Bertel. I stedet deltager stedfortræder Birthe Harritz.

Sagsid.: 15/48617
Sagsfremstilling
På Byrådets møde den 2. september 2015 (sag nr. 5) blev behandlet en sag om yderligere tiltrækning af investeringer som følge af Apples investering i Viborg Kommune.
 
Byrådet traf på mødet bl.a. beslutning om, at det politiske ansvar for Investeringsfremme Viborg bliver placeret i et § 17, stk. 4-udvalg, bestående af borgmester, 1. viceborgmester og 2. viceborgmester, og som bemyndiges til at supplere med medlemmer fra erhvervslivet og Aarhus Universitet, og med reference til Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Efterfølgende er der udarbejdet kommissorium for udvalget ”Invest in Viborg”, som er godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget på møde den 9. december 2015 (sag nr. 4).
 
Om udvalgets sammensætning fremgår det af kommissoriet, at udvalget sammensættes således:
 
”- Borgmester, 1. viceborgmester og 2. viceborgmester fra Viborg Byråd
- 1 medlem, udpeget af Aarhus Universitet
- 3 medlemmer, der repræsenterer erhvervslivet
 
Såfremt udvalget finder det formålstjenligt suppleres udvalget med yderligere medlemmer efter behov.”
 
Det foreslås nu, at udvalget udvides med yderligere 1 byrådsmedlem.
Indstilling
Borgmesteren indstiller til Byrådet,
 
at sammensætningen af § 17, stk. 4-udvalget ”Invest in Viborg” udvides med yderligere 1 byrådsmedlem,
 
at Ib Bjerregaard udpeges som medlem af udvalget, og
 
at udvalgets kommissorium tilrettes med oplysning om udvidelsen af Byrådets medlemmer i udvalget.
Beslutning i Byrådet den 16-03-2016
Indstillingen fra borgmesteren godkendes.