You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tillægsreferat

onsdag den 20. november 2019 kl. 17:00

Mødested Stoholm Fritids- og Kulturcenter
Udvalg Byrådet - NYT pr. 1.1.2018
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anders Bertel, Anders Korsbæk Jensen, Åse Kubel Høeg, Birgith B. Langballe, Birthe Harritz, Claus Clausen, Claus Nielsen, Elo Nielsen, Eva Pinnerup, Jakob Ekberg, Johannes Vesterby, Kai O. Andersen, Kim Dongsgaard, Kurt Johansen, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Michael Nøhr, N. J. Ottesen, Niels Dueholm, Nikolai Norup, Ove Kent Jørgensen, Per Møller Jensen, Peter Juhl, Robert Demény, Simon Højer, Stine Damborg Hust, Torsten Nielsen, Ulrik Wilbek
Fraværende Lone Langballe, Mads Panny
Bemærkninger

Sagsid.: 19/8371
Resume
Byrådet skal foretage udpegning af en repræsentant fra henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget og fra Teknisk Udvalg til følgegruppe i forbindelse med udarbejdelse af detailhandelsanalyse for Viborg Kommune. 
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
 
1. at byrådsmedlem Nikolai Norup udpeges som repræsentant for Teknisk Udvalg og at borgmesteren udpeges som repræsentant for Økonomi- og Erhvervsudvalget til følgegruppen for detailhandelsanalysen for Viborg Kommune.
Beslutning i Byrådet den 20-11-2019
Indstillingen fra borgmesteren godkendes.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på møde den 13. november 2019 (sag nr. 7) sag om igangsætning af planlægningen for detailhandel i Viborg Kommune.
 
På mødet blev det besluttet at igangsætte en proces dels omfattende en indledende proces med udarbejdelse af analyse af detailhandlen i Viborg Kommune og dels efterfølgende en planproces, hvor der udarbejdes et tematillæg til Kommuneplan 2017-2029.
 
Som et led i udarbejdelse af analysen af detailhandlen nedsættes en følgegruppe bl.a. med deltagelse af en repræsentant fra henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget og fra Teknisk Udvalg.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.