You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tillægsreferat

onsdag den 16. december 2020 kl. 17:00

Mødested Multisalen/rådhuset
Udvalg Byrådet
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anders Bertel, Anders Korsbæk Jensen, Åse Kubel Høeg, Birgith B. Langballe, Birthe Harritz, Claus Clausen, Claus Nielsen, Elo Nielsen, Eva Pinnerup, Flemming Gundersen, Jakob Ekberg, Johannes Vesterby, Kai O. Andersen, Kim Dongsgaard, Kurt Johansen, Lone Langballe, Mads Panny, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Michael Nøhr, N. J. Ottesen, Niels Dueholm, Nikolai Norup, Ove Kent Jørgensen, Per Møller Jensen, Peter Juhl, Simon Højer, Stine Damborg Hust, Torsten Nielsen, Ulrik Wilbek
Fraværende Ingen
Bemærkninger Grundet coronapandemien blev mødet afviklet som et videomøde

Sagsid.: 20/51023
Resume
I sagen foreslår borgmesteren, at der sendes et brev til fødevare-, landbrugs- og fiskeriministeren samt miljøministeren om håndtering af mink nedgravet i Viborg Kommune.
 
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
 
1. at udkast til brev til de to ministre godkendes.
Beslutning i Byrådet den 16-12-2020
Mette Nielsen stillede ændringsforslag om en sproglig ændring af brevets sidste afsnit, næstsidste linje, således at ordet ”afklaring” erstattes med ordet ”løser.
 
Ændringsforslaget blev godkendt.
 
 
Indstillingen fra borgmesteren blev herefter godkendt.
 
Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

I lyset af, at Viborg Kommune står i en alvorlig situation med nedgravede mink i Kølvrå-området, foreslår borgmesteren, at Viborg Kommune sender et brev til de to ministre.
 
Udkast til brev fremgår af bilag nr. 1.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag