You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tillægsreferat

onsdag den 10. december 2014 kl. 16:00

Mødested Alhede Hallen, Mødelokale 1
Udvalg Folkeoplysningsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Anette Hørup Staun, Ejner Bank Andreasen, Gudrun Bjerregaard, Inge-Lise Sterup, Jørgen Mejlsø, Marius Kristensen, Niels Rohde Pedersen, Palle Villumsen, Poul B. Andersen, Torben Vestergaard
Fraværende Arne Augustinussen, Kjeld Bach
Bemærkninger

Sagsid.: 14/76192
Sagsfremstilling
Viborg Ro- og Kajakklub har fremsendt ansøgning om støtte fra Start- og Udviklingspuljen til opstart af en ny aktivitet, der indebærer indkøb af nyt bådmateriel (en otter, som er en robåd med otte roere og en styrmand), og som for nuværende ikke indgår i klubbens udvalg af både. 
 
Budget 
Udgift
 
 
Indkøb af både
kr.
160.000
 
 
 
 
 
 
Finansiering
 
 
Viborg Ro- og Kajakklub
kr.
40.000
Tuborg Fonden
kr.
30.000
B&E Installationer
kr.
15.000
Helle Manus Fond
kr.
25.000
I alt
kr.
110.000
 
 
Restbeløb/ansøgningsbeløb kr.       50.000
 
 
Motivationen for at søge støtte til dette projekt er, at det vil kunne bidrage til at aktivere en stor gruppe af unge studerende i en idræt, der kræver samarbejde og udholdenhed. Det vil være et aktiv for de deltagende skoler at kunne tilbyde en aktivitet for de studerende, som ikke er boldspillere, og det vil endelig være med til at øge de udadvendte sportsaktiviteter i Viborg by.
 
Viborg Ro- og Kajakklub er en selvejende forening med ca. 200 medlemmer.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen og tager stilling til tilskud.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 10-12-2014
Folkeoplysningsudvalget beslutter,
 
at der bevilges tilskud på kr. 25.000,- fra Start- og Udviklingspuljen til indkøb af både, som beskrevet i sagen, under forudsætning af, at båden indkøbes.