You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 3. maj 2018 kl. 16:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Fritidsrådet
Mødedeltagere Birthe Nørskov, Daniel Andersen, Ejner B. Andreasen, Gudrun Bjerregaard, Hans Erik Lund, Jørgen Mejlsø, Kirsten Hansen, Niels Jørgen Ottesen, Thomas Gissel
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 18/18910
Resume
Ved det første møde i udpegningsperioden vælger Fritidsrådet en formand og næstformand.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Fritidsrådet vælger en formand.
Beslutning i Fritidsrådet den 03-05-2018
Som formand valgtes Daniel Andersen med 5 stemmer.
For Birthe Nørskov stemte 2 og for Gudrun Bjerregaard stemte 2.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
I henhold til Byrådets vedtagelse af 21. marts 2018, sag nr. 9, nedsættes der et Fritidsråd.
 
Ved det første møde i udpegningsperioden vælger Fritidsrådet en formand og næstformand. Valget af formand ledes af Kulturdirektøren eller en af ham udpeget medarbejder.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Sagsid.: 18/18910
Resume
Ved det første møde i udpegningsperioden vælger Fritidsrådet en formand og næstformand.
Indstilling
Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
1. at Fritidsrådet vælger en næstformand.
Beslutning i Fritidsrådet den 03-05-2018
Som opstillede til næstformand var Ejner Bank Andreasen, Birthe Nørskov og Gudrun Bjerregaard.
 
I første afstemningsrunde modtog hver af de 3 opstillede kandidater 3 stemmer.
 
Inden anden afstemningsrunde trak Gudrun Bjerregaard sit kandidatur.
 
I anden afstemningsrunde valgtes Ejner Bank Andreasen med 6 stemmer og for Birthe Nørskov stemte 3.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
I henhold til Byrådets vedtagelse af 21. marts 2018, sag nr. 9, nedsættes der et Fritidsråd.
 
Ved det første møde i udpegningsperioden vælger Fritidsrådet en formand og næstformand. Valget af næstformand ledes af formanden.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.