You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 7. september 2017 kl. 08:00

Mødested M.5/rådhuset
Udvalg Invest in Viborg (2013-2017)
Mødedeltagere Ib Bjerregaard, Jens Rohde, Niels Christian Nielsen, Per Møller Jensen, Torsten Nielsen
Fraværende Kim Nøhr Skibsted, Lars Johansson, Palle Damborg
Bemærkninger Afbud fra Kim Nøhr Skibsted, Palle Damborg, Lars Johansson

Sagsid.: 17/42233
Resume
Der gives på mødet en status for den kommende IKT-ingeniøruddannelse i Viborg Kommune.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller
 
1. at Invest in Viborg tager orienteringen om status på IKT-ingeniøruddannelse i Viborg Kommune til efterretning, og
2. at Invest in Viborg drøfter behovet for at igangsætte yderligere handlinger
Beslutning i Invest in Viborg den 07-09-2017
1. Orienteringen blev drøftet og fulgt som indstillet.
2. Det vurderes, at der for nærværende ikke er behov for at igangsætte yderligere handlinger.
Sagsfremstilling
Historik
 
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
VIA offentliggjorde i marts 2017, at der fra 2018 tilbydes en IKT-diplomingeniøruddannelse i Viborg.
 
På mødet gives en aktuel status, og udvalget skal drøfte, hvorvidt der på nuværende tidspunkt skal igangsættes yderligere handlinger.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
IntetSagsid.: 17/42233
Resume
Der gives på mødet en aktuel status for investeringsfremmeindsatsen der leder frem til en drøftelse af mulighederne i den lokale investeringsfremmeindsats.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
 
1. at Invest in Viborg tager orienteringen om status for investeringsfremmeindsatsen til efterretning, og
2. at Invest in Viborg på den baggrund drøfter mulighederne i den lokale investeringsfremmeindsats
Beslutning i Invest in Viborg den 07-09-2017
1. Orienteringen blev taget til efterretning.
2. Drøftet
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
På dagens møde gives en aktuel status for investeringsfremmeindsatsen på baggrund af oplæg ved Investment Manager Jørn Thorgård, der er Invest in Denmarks indstationerede medarbejder på rådhuset i Viborg.
 
På denne baggrund drøftes perspektiverne for den lokale investeringsfremmeindsats med udgangspunkt i Viborg Kommunes styrkepositioner herunder behovet for at kombinere disse styrkepositioner med aktuelle udviklingstiltag i Viborg Kommune.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
IntetSagsid.: 17/42233
Resume
Der orienteres på mødet om en aftale med Invest in Denmark om en særlig indsats indenfor animation.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
 
1. at Invest in Viborg tager orienteringen om aftale med Invest in Denmark om særlig indsats indenfor animation til efterretning, og
2. at Invest in Viborg drøfter eventuelt yderligere lokale tiltag i forlængelse af den særlige indsats indenfor animation
Beslutning i Invest in Viborg den 07-09-2017
1. Orienteringen blev taget til efterretning.
2. Der tages for nærværende ikke initiativ til yderligere tiltag.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
I 2016 indgik Viborg Kommune en 3-årig samarbejdsaftale med Invest in Denmark, der bl. a. indbefatter samarbejde om en indstationeret Invest in Denmark-medarbejder på rådhuset i Viborg og en udstationeret Invest in Denmark-medarbejder i Silicon Valley, USA.
 
Den indstationerede medarbejder på rådhuset i Viborg arbejder bl. a. med investeringsfremme med udgangspunkt i Viborg Kommunes styrkepositioner. Der har ikke indtil videre været lavet en tilsvarende aftale om den udstationerede medarbejder.
 
Viborg Kommune har derfor med Invest in Denmark lavet en aftale om en særlig indsats indenfor animation indenfor rammerne af den oprindelige aftale mellem Viborg Kommune og Invest in Denmark. Dette medfører, at den udstationerede medarbejder i Silicon Valley som et af sine hovedarbejdsområder skal fokusere indsatsen om at tiltrække virksomheder og investeringer til animationsmiljøet i Viborg.
 
Aftalen kan ses som en konsekvens af, at Invest in Denmark har anerkendt det store potentiale, som findes i animationsmiljøet i Viborg.
 
På samme tid har Invest in Denmark allokeret to i Danmark placerede investeringsfremmemedarbejdere, der skal være bindeled mellem dels den udstationerede medarbejder i Silicon Valley og animationsmiljøet i Viborg og dels de øvrige udstationerede medarbejdere, som Invest in Denmark har placeret globalt.
 
Sebastian Lykke Møller, der er den udstationerede Invest in Denmark-medarbejder, der fremover primært bl. a. skal arbejde med animation, deltager i mødet.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
IntetSagsid.: 16/68232
Beslutning i Invest in Viborg den 07-09-2017
Anders Holm gav et referat af mødet med direktøren for Apple Nordic den 6. september 2017 om mulige samarbejdsprojekter. Temaerne var bl.a.: Behandling af brugte servere, uddannelse, visitorcenter og løsninger inden for administration og velfærd.
Sagsfremstilling
-