You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tillægsreferat

torsdag den 19. juni 2014 kl. 08:30

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Klima- og Miljøudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Claus Clausen, Flemming Gundersen, Flemming Lund, Johannes F. Vesterby, Martin Sanderhoff, Torsten Nielsen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 12/100531
Sagsfremstilling
Byrådet behandlede på sit møde den 18. juni 2014 (pkt. 14) sagen, jf. vedlagte kopi af dagsordenspunktet (bilag 1). Byrådet vedtog at sende sagen tilbage til Klima- og Miljøudvalget til fornyet behandling.
 
Som en del af ny behandling ønskes afholdt et offentligt møde vedrørende Spildevandsplan 2014 – 2018.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
 
at udvalget beslutter tidspunkt for afholdelse af offentligt møde vedrørende Spildevandsplan 2014 – 2018.
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-06-2014
Klima- og Miljøudvalget besluttede at holde offentligt møde vedrørende Spildevandsplan 2014 den 11. august 2014 kl 19.00 på Rådhuset.