You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tillægsreferat

torsdag den 28. april 2016 kl. 15:30

Mødested M.1.17/rådhuset
Udvalg Kultur-og Fritidsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Flemming Lund, Gudrun Bjerregaard, Ib Bjerregård, Kirstine Skjødt Hermansen, Per Møller Jensen
Fraværende Michael Nøhr
Bemærkninger

Sagsid.: 16/22661
Sagsfremstilling
Viborg Trial Klub arrangerer igen i år Trial Jam Denmark. I den forbindelse søges et tilskud på 15.000 kr.
 
Eventen foregår 6.-7. maj 2016 med mulighed for træning dagene før og efter.
Trial-hallen på Nellikevej i Viborg er hjemsted for arrangementet, der tiltrækker trialkørere fra ind- og udland. Bl.a. kommer også verdensmester Abel Mustiles fra Spanien smt Andrei Burton fra UK.
 
Der vil i vanlig stil blive lavet PR på besøget via aviser og TV Midt Vest.
 
 
 
For at arrangementet kan fungere, vil frivillige få det til at klappe, bl.a ved at stå for bespisningen af de tilmeldte.
 
En af udgifterne ved dette års stævne er indflytning og placering af 40 tons nye sten ved hjælp af kran og gaffeltruck.
 
Budget for Trial Jam 2016:
 
Indkøb af mad, div. service
5.000 kr.
Leje af telt, borde, stole
3.000 kr.
Varmekanon til telt + gas
500 kr.
VVS, vand i klubhus
2.000 kr.
Leje toiletvogn
1.500 kr.
Opbygning af nye sten i hallen, kran/truck-leje
6.000 kr.
Fly/hotel til Abel Mustiles og Andrei Burton
10.000 kr.
I ALT
28.000 kr.
 
Forvaltningen finder, at arrangementet har en turist- og PR-mæssig værdi for kommunen, hvorfor det foreslås, at der ydes et tilskud til arrangemenet.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at ansøgningen imødekommes med et tilskud på 10.000 kr. til ansøgte, dokumenterede udgifter, dog således at tilskuddet ikke kan anvendes til transport og overnatning af deltagere samt til bespisning.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 28-04-2016
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,
 
at ansøgningen imødekommes med et tilskud på 10.000 kr. til ansøgte, dokumenterede udgifter, dog således, at tilskuddet ikke kan anvendes til transport og overnatning af deltagere samt bespisning.