You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tillægsreferat

mandag den 8. september 2014 kl. 08:30

Mødested M5/Rådhuset
Udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Ib Bjerregaard, Kirstine Skjødt Hermansen, Lone Langballe, Nina Hygum, Torsten Nielsen
Fraværende Eva Pinnerup, Mads Panny, Per Møller Jensen
Bemærkninger

Sagsid.: 14/55153
Sagsfremstilling
Regionsrådet i Region Midtjylland har igangsat udarbejdelsen af en ny regional vækst- og udviklingsstrategi (VUS), som skal vedtages i 2015. VUS afløser den Regionale Udviklingsplan.
 
Regionsrådet skal orientere sig i relevante kommunale strategier, herunder i strategierne for lokalplanlægning og erhvervsudvikling i forbindelse med udarbejdelse af VUS.
 
KKR Midtjylland samler de midtjyske kommuners input til indholdet i VUS. KKR har på møde den 12. juni 2014 drøftet, hvad der skaber vækst i den midtjyske region, og hvorledes kommunernes fælles indsats for at fremme dette kan styrkes. Gennemgående på mødet var, at det handler om såvel at identificere styrkepositioner som at finde barrierer for vækst og udvikling. KKR har i forlængelse af mødet den 12. juni desuden fremsendt brev til Regionsrådet med tre udfordringer som KKR anmoder Regionsrådet om at imødegå i arbejdet med VUS.
 
Drøftelsen om regional vækst og udvikling skal fortsætte på KKR’s møde den 12. september. Her vil KKR bl.a. på baggrund af input fra hver kommune om kommunens egne strategiske overvejelser og konkrete erfaringer i arbejdet med at fremme vækst og udvikling, drøfte, om der kan tages fælles initiativer på tværs af de 19 midtjyske kommuner i denne sammenhæng.
 
På den baggrund anmoder KKR Midtjylland de 19 midtjyske kommuner om at fremsende:
1.      Kommunens egne strategiske overvejelser i forhold til vækst og udvikling
2.      Konkrete erfaringer fra arbejdet med at fremme vækst og udvikling.
3.      Hvad ser kommunen som styrkepositioner for vækst og udvikling i den midtjyske region?
4.      Hvad er de vigtigste fremmere for væksten i den midtjyske region?
5.      Hvad er de væsentligste hæmmere for væksten i den midtjyske region?
 
Brev fra KKR til de midtjyske kommuner kan ses i bilag nr. 1. Notat fra KKR vedr. VUS kan ses i bilag nr. 2. Brev fra KKR til Regionsrådet kan ses i bilag nr. 3.
 
Input til KKR Midtjylland fra Viborg Kommune
På baggrund af anmodningen fra KKR er udarbejdet input fra Viborg Kommune:
-      En beskrivelse af Viborg Kommunes strategiske overvejelser, eksempler på Viborg Kommunes konkrete erfaringer med vækst og udvikling, en gennemgang af hvad Viborg Kommune ser som styrkepositioner for vækst og udvikling i den midtjyske region, samt de vigtigste fremmere og hæmmere for væksten i den midtjyske region. Beskrivelsen kan ses i bilag nr. 4, der indledes med et resumé.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
 
at input til KKR vedrørende den regionale vækst- og udviklingsstrategi (bilag nr. 4) godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 08-09-2014
På baggrund af drøftelserne i Økonomi- og Erhvervsudvalget udarbejdes der et nyt input til KKR fra Viborg Kommune (bilag nr. 4).