You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat (ekstraordinært møde)

onsdag den 4. marts 2015 kl. 08:30

Mødested M5/rådhuset
Udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Eva Pinnerup, Kirstine Skjødt Hermansen, Lone Langballe, Mads Panny, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Torsten Nielsen
Fraværende Ib Bjerregaard
Bemærkninger Afbud fra Jens Rohde, der er stedfortræder for Ib Bjerregaard under dennes orlov.

Sagsid.: 15/810
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 04-03-2015
Perspektiver og organisering mv. i Viborg Kommune som følge af Apples datacenter blev drøftet.