You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tillægsreferat

onsdag den 10. marts 2021 kl. 12:00

Mødested Multisalen/rådhuset
Udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget (2018-2021)
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Claus Clausen, Eva Pinnerup, Kai O. Andersen, Niels Dueholm, Per Møller Jensen, Peter Juhl, Torsten Nielsen, Ulrik Wilbek
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 21/10227

Resume

Bjerringbro Byforum og Vi er Viborg har 8. marts 2021 fremsendt fælles ansøgning til Viborg Kommune om tiltag, der modvirker de negative effekter af Corona-pandemien. Det drejer sig dels om tiltag, der understøtter genåbning af byerne og om byrumsudsmykning dels samarbejde om operationalisering af detailhandelsredegørelsens anbefalinger.

Indstilling

Borgmesteren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune imødekommer ansøgningen fra Bjerringbro Byforum og Vi er Viborg om finansiering af både forårs/sommerudsmykning af - og vinterbelysning i gågaderne i Bjerringbro og Viborg samt udgivelse af genåbningsavis (i alt 2.000.000 kr.),
 
2. at finansiering af ovenstående drøftes, og
 
3. at operationalisering af detailhandelsredegørelsens anbefalinger drøftes på kommende møde.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10-03-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget er positive overfor ansøgningen. Forinden stillingtagen inviteres repræsentanter fra ”Bjerringbro Byforum og ”Vi er Viborg”, til dialogmøde med repræsentanter fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Intet
 
 

Inddragelse og høring

Intet
 
 

Beskrivelse

Bjerringbro Byforum og Vi er Viborg har fremsendt en fælles ansøgning til Viborg Kommune. Ansøgningen kan ses som bilag nr. 1.
 
Bjerringbro Byforum og Vi er Viborg lægger i ansøgningen vægt på, at Bjerringbro og Viborg skiller sig ud fra kommunens øvrige byer: De to byer er væsentligt større end andre byer i Viborg Kommune, byerne har gågadesystemer og bymidterne er centre for handel, kulturelle og sociale oplevelser. Endvidere fremfører de to foreninger i ansøgningen, at øvrige byer politisk håndteres af Landdistriktsudvalget i Viborg Kommune.
 
Både Bjerringbro Byforum og Vi er Viborg frygter for de negative konsekvenser af Corona-pandemien. Dels er der et stort omsætningstab efter lang tids nedlukning, dels er en del af omsætningen sandsynligvis tabt til nethandel. For at bymidterne i Bjerringbro og Viborg fortsat skal være levende og attraktive, er der behov for at understøtte detailhandel, cafeer/restauranter og liberale erhverv som frisører, behandlere m.v. i gadeplan i de to byer.
 
Ifølge ansøgningen er der på den meget korte bane behov for at investere i ’spektakulær’ byrumsudsmykning i Bjerringbro og Viborg (i alt 500.000 kr.) samt udgivelse af en genåbningsavis, der skal bidrage med at gøre det attraktivt igen at besøge de to bymidter (i alt 300.000 kr.). Der er endvidere behov for, at der investeres i nyindkøb af jule/vinter-belysning til de to byer (1.200.000 kr.).
 
Bjerringbro Byforum og Vi er Viborg anmoder i ansøgningen også Viborg Kommune om, at Viborg Kommune tager initiativ til at samle alle interessenter, der har betydning for udviklingen af bymidterne i de 2 byer til et fælles forpligtende samarbejde om byudvikling. Dette samarbejde er ifølge ansøgningen nødvendigt for at sikre levende og attraktive bymidter i de to byer også fremadrettet. Ansøgerne lægger vægt på, at der i den nyligt udarbejdede detailhandelsredegørelse er en række anbefalinger, som med fordel kan operationaliseres i et forhåbentligt kommende stærkere samarbejde.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Intet
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag