You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tillægsreferat

onsdag den 3. november 2021 kl. 12:00

Mødested M.5/rådhuset
Udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Claus Clausen, Eva Pinnerup, Kai O. Andersen, Niels Dueholm, Peter Juhl, Torsten Nielsen, Ulrik Wilbek
Fraværende Per Møller Jensen
Bemærkninger

Sagsid.: 21/38352

Resume

Business Viborg har til Viborg Kommune fremsendt ansøgning om medfinansiering af Digitaliserings Center Viborg i perioden 2022-2024 med i alt 5 mio. kr. Centret skal understøtte digitalisering af forretnings- og produktionsprocesser i lokale virksomheder.

Indstilling

Borgmesteren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet
 
1. at Viborg Kommune medfinansierer Digitaliserings Center Viborg med 5 mio. kr. i perioden 2022-2024, under forudsætning af, at den resterende finansiering af den samlede udgift på 15 mio. kr. i 2022-2024 tilvejebringes som forudsat i ansøgningen,
 
2. at Viborg Kommune i givet fald bevilger 3 mio. kr. i 2022 og 1 mio. kr. i hvert af årene 2023 og 2024, og
 
3. at bevillingerne på 3 mio. kr. i 2022, 1 mio. kr. i 2023 og 1 mio. kr. i 2024 finansieres af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk Organisation” i hhv. 2022, 2023 og 2024.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 03-11-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune medfinansierer Digitaliserings Center Viborg med 5 mio. kr. i perioden 2022-2024, under forudsætning af, at den resterende finansiering af den samlede udgift på 15 mio. kr. i 2022-2024 tilvejebringes som forudsat i ansøgningen,
 
2. at Viborg Kommune i givet fald bevilger 3 mio. kr. i 2022 og 1 mio. kr. i hvert af årene 2023 og 2024, og
 
3. at bevillingerne på 3 mio. kr. i 2022, 1 mio. kr. i 2023 og 1 mio. kr. i 2024 finansieres af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk Organisation” i hhv. 2022, 2023 og 2024.
 
 
Kai O. Andersen stemmer imod.
 
Fraværende:
Per Møller Jensen

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Business Viborg har fremsendt ansøgning til Viborg kommune om medfinansiering på 5 mio. kr. i perioden 2022-2024 til Digitaliserings Center Viborg. Ansøgningen kan ses som bilag nr. 1 og et uddybende oplæg om projektet som bilag nr. 2.
 
Det fremgår af ansøgningen, at en af de større udfordringer for erhvervslivet er digitalisering af forretnings- og produktionsprocesser. Særligt små og mellemstore virksomheder er udfordrede, hvilket blandet andet skyldes konkurrencen om digitale kompetencer, manglende overblik over hvilke investeringer, virksomhederne skal foretage, og ikke mindst fordi digitaliseringsinvesteringer kan være uoverskuelige for særligt mindre virksomheder.
 
Ifølge ansøgningen er der en række tilskudsordninger, der kan dække dele af virksomhedernes digitaliseringsinvesteringer. Dermed afhjælper de en konkret problemstilling, men løser ikke ovenstående udfordringer. På samme tid giver tilskudsordningerne heller ikke mulighed for at virksomheder deler viden og erfaringer, og de giver heller ikke anledning til, at virksomheder i fællesskab gennemfører digitaliseringsinvesteringer.
 
På denne baggrund foreslår Business Viborg, at der oprettes en digitaliseringsenhed under Business Viborg – Digitaliserings Center Viborg. Enheden etableres foreløbigt for perioden 2022-2024, og den forventes finansieret som følger:
 
Finansieringsbudget: Digitaliserings Center Viborg (2022-2024)
Viborg Kommune
5 mio. kr.
Business Viborg
2 mio. kr.
Lokale virksomheder
4 mio. kr.
Nationale puljer og fonde
4 mio. kr.
I alt
15 mio. kr.
 
Digitaliserings Center Viborg skal bl. a. bestå af et bredt udbud af digitale teknologier, tilknyttede ressourcer med teknologiske og digitale kompetencer, adgang til forsknings- og udviklingsprojekter samt kvartalsvise fremtidslaboratorier.
 
For at styrke centret skal partnerkredsen bag finansieringen af Digitaliserings Center Viborg suppleres med endnu flere lokale virksomheder, samarbejde med f. eks. VIA og Aarhus - og Aalborg Universitet samt nationale klynger med fokus på blandt andet produktionsteknologier m.v.
 
Ifølge ansøgningen vil deltagende virksomheders udbytte være adgangen til nyeste teknologi og kompetencer ift. at gennemføre digitaliseringsinvesteringer og ikke mindst et fællesskab med andre virksomheder, hvor viden deles, og hvor virksomheder i fællesskab kan gennemføre digitaliseringsinvesteringer.
 
Digitaliseringsinvesteringer kan bidrage til at gøre det lokale erhvervsliv mere konkurrencedygtigt og skabe grundlag for flere lokale arbejdspladser. Digitaliserings Center Viborg kan også give Viborg Kommune en styrket konkurrenceposition ift. at tiltrække flere relevante uddannelser indenfor området, og endelig vil centret også kunne skabe synergi med Viborgs visuelle miljø, da en række digitaliseringsteknologier kræver kreative, visuelle kompetencer.
 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag