You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

mandag den 28. juni 2021 kl. 16:45

Mødested STU Viborg
Udvalg Social- og Sundhedsudvalget
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Claus Nielsen, Elo Nielsen, Niels Dueholm, Ove Kent Jørgensen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 21/17085

Resume

Som opfølgning på drøftelse af udfordringer på STU Viborg på fællesmødet mellem Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget i efteråret giver forvaltningen en status på STU Viborg.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at status på STU Viborg tages til efterretning.
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28-06-2021

Social- og Sundhedsudvalget tog status på STU Viborg til efterretning med anerkendelse af indsatsen.
 

Sagsfremstilling

Historik

På seneste fællesmøde mellem Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget den 9. november 2020 (link til sag nr. 1 på dagsordenen til fællesmøde den 9. november 2020) drøftede udvalgene de udfordringer, som STU Viborg stod over for.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget drøftede i efteråret 2020 flere udfordringer, som STU Viborg pegede på, herunder et faldende elevtal og en oplevelse af, at
de mest udsatte elever kræver mere støtte end tidligere.
 
Der er tidligere udarbejdet en ny tildelingsmodel for STU Viborg og udvalgene aftalte at følge den økonomiske udvikling tæt. Desuden besluttedes det, at der skal afvikles fællesmøde mellem Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget medio 2021.
 
Janni Retoft, leder af JobIgen og Inga Sjøtoft, leder af STU, orienterer om status på STU, herunder om status på de udfordringer som STU oplevede i 2020 samt implementeringen af den nye tildelingsmodel.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/17085

Resume

Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget drøfter mulighederne for samarbejde om Sammenhængsmodellens målsætning om færre unge rygere.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at samarbejde med Beskæftigelsesudvalget om målsætningerne drøftes.
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28-06-2021

Social- og Sundhedsudvalget drøftede samarbejdet med Beskæftigelsesudvalget om målsætningen om færre unge rygere.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget har gensidigt ønsket at samarbejde om Sammenhængsmodellens målsætning om færre unge rygere.
 
Med udgangspunkt i vedlagte notat om status på indsatserne på området drøftes det fortsatte samarbejde mellem udvalgene.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/49290

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

 
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive elektronisk i FirstAgenda ved at trykke på ”Godkend”.