You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 11. november 2021 kl. 14:30

Mødested M5/rådhuset
Udvalg Social- og Sundhedsudvalget
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Claus Nielsen, Elo Nielsen, Niels Dueholm, Ove Kent Jørgensen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 21/37477

Resume

Ældre- og Aktivitetsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget drøfter grundlaget for en eventuel etablering af hospice eller hospicelignende tilbud i Viborg Kommune.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at grundlaget for etablering af hospice eller hospicelignende tilbud i Viborg Kommune drøftes.
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 11-11-2021

 
Social- og Sundhedsudvalget tilkendegav et ønske om, at der arbejdes for etablering af et hospicelignende tilbud i Viborg Kommune inden for de næste fire år.
 
Social- og Sundhedsudvalget besluttede, at de partier, der er repræsenteret i Social- og Sundhedsudvalget vil arbejde for, at etablering af et hospicelignende tilbud skrives ind i en kommende konstitueringsaftale.
 

Sagsfremstilling

Historik

På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 14. oktober 2021 drøftedes en eventuel etablering af hospice eller hospicelignende tilbud i Viborg.
 
På Ældre- og Aktivitetsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets fællesmøde den 7. oktober 2021 (link til sag nr. 4 på dagsordenen til møde den 7. oktober 2021) blev udvalgene præsenteret for resultaterne fra Projekt Livets afslutning.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Formandskaberne for Ældre- og Aktivitetsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget har aftalt en drøftelse af grundlaget for en eventuel etablering af hospice eller hospicelignende tilbud i Viborg. På mødet fremlægger forvaltningen et notat herom.
 
Hospicer er et særligt tilbud til døende, hvor der ydes en specialiseret tværfaglig palliativ indsats. Hospicer drives som udgangspunkt af selvejende institutioner med driftsoverenskomst med regionerne.
 
Viborg Kommune har siden 2018 arbejdet med projektet ”Livets afslutning”. Projektet afdækkede borgernes ønsker til livets afslutning og på baggrund heraf er der igangsat en række indsatser, som øger mulighederne for at indfri og efterleve borgernes ønsker.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/49282

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 11-11-2021

Der var ingen meddelelser og gensidig orientering.
 

Sagsid.: 20/49290

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

 
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive elektronisk i FirstAgenda ved at trykke på ”Godkend”.