You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tillægsreferat

onsdag den 2. april 2014 kl. 08:30

Mødested M.1.3/rådhuset
Udvalg Teknisk Udvalg (2013-2017)
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anders Korsbæk Jensen, Flemming Lund, Johannes F. Vesterby, Martin Sanderhoff, Michael Nøhr, Torsten Nielsen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 13/58307
Sagsfremstilling
MR Auto, Vennershåbvej 6, Viborg har ansøgt om at købe ca. 10.000 m² jord umiddelbart vest for virksomheden for at udvide denne.
 
Oversigtskort er i bilag 1. Ansøgningen er i bilag 2.
 
Forvaltningen har meddelt ansøger, at der ikke kan erhverves jord umiddelbart vest for virksomheden, da dette område i lokalplan nr. 324 er udlagt til grøn kile og fælles grønt område.
 
Notat om planforhold er i bilag 3.
 
Udvalgsformanden har anmodet om at få sagen til behandling.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår,
 
at Teknisk Udvalg drøfter sagen
Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-04-2014
Teknisk Udvalg drøftede sagen og besluttede at forvaltningen udarbejder forslag til tillæg til lokalplan nr. 324, hvorved der overføres ca. 10.000 kvm fra lokalplanens delområde IVd til delområde IIc.