You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

mandag den 5. januar 2015 kl. 09:00

Mødested M. 3.3/ rådhuset
Udvalg Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation (2013-2017)
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Jens Rohde, Niels Dueholm, Stine Damborg Pedersen
Fraværende Mette Nielsen
Bemærkninger

Sagsid.: 13/98649
Sagsfremstilling
Det er knap 1 år siden, at Byrådet i Viborg Kommune vedtog animationsstrategien - Animation i Viborg Kommune.
 
På mødet gives en orientering med fokus på status og potentialer i forhold til:
 
- Det unikke samspil mellem The Animation Workshop, Arsenalet og Viborg Kommune; erhvervsrettede uddannelser, kreativ klynge og kommunal sparring
- De gode animationseksempler fra Viborg
- Animationsstrategien: Færdige produktioner i 2014 og projekter på tegnebrættet for 2015
- Profilering af Viborg Kommune
- Planlagte pressehistorier
- Animationsstrategien og den dobbelte ambition
- Effektmåling
 
Der gives på mødet et oplæg ved animationskoordinator Christoffer Boserup Skov.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller,
 
at orienteringen om status og potentialer for Animation i Viborg Kommune tages til efterretning.
Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 05-01-2015
Udvalget tog orienteringen om status og potentialer for Animation i Viborg Kommune til efterretning.
 
Udvalget havde særlig fokus på kommunikation: Der er behov for endnu mere markedsføring og branding på alle planer og via alle kanaler, både når der lanceres nye produktioner, og når lokale virksomheder, f.eks. når en virksomhed som Nørlum, der via filmen ”Song of the Sea” er nomineret til en række Annies, høster international anerkendelse.

Sagsid.: 14/80112
Sagsfremstilling
Forvaltningen har, baseret på Aase Kubel Høegs oplæg afholdt på møde i udvalget den 24. november 2014, sammenskrevet oplægget i et dokument, der kan ses som bilag.
 
Som udgangspunkt for at vurdere potentialet i ideen om Viborg som sundhedsby/kurby, skal udvalget drøfte og præcisere, hvor der er sammenhæng mellem Viborg som sundhedsby/kurby og eksisterende strategier og politikker.
 
Finder udvalget, at der er en passende sammenhæng, kan ideen udvikles yderligere ved bl. a. at drøfte:
 
- Hvad er Viborg Kommunes eventuelle rolle?
- Hvor placeres eventuelt det politiske og administrative ansvar?
- Hvad er eventuelt tidsperspektivet og hvilke økonomiske forhold skal afklares i Viborg Kommune?
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller,
 
at udvalget drøfter og præciserer, hvor der er sammenhæng mellem Viborg som sundhedsby/kurby og eksisterende strategier og politikker, og
 
at udvalget drøfter, hvor - og hvordan - ansvaret for den videre udvikling af idéen placeres - politisk og administrativt?
Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 05-01-2015
Udvalget ønsker drøftelse i Byrådet, inden der tages endelig stilling til projektet. Som udgangspunkt for drøftelserne i Byrådet vil udvalget gerne bevilge midler til udarbejdelse af en forundersøgelse om projektet om Viborg som sundhedsturistby med fokus på samspillet mellem konventionelle og alternative behandlingsformer, herunder identifikation af markedet, konkurrencesituation, muligheder og udfordringer for en evt. kommende satsning på området.
 
Forud for det kommende møde i udvalget fremsøger forvaltningen et firma, der kan udarbejde analysen. Til mødet forelægges udvalget et design af analysen.
Bilag