You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

fredag den 13. december 2013 kl. 13:00

Mødested Hjælpemiddelservice
Udvalg Viborg Ældreråd (2013-2017)
Mødedeltagere Anny Larsen, Bent Kavin, Egon H. Nielsen, Erik Pind, Frits E. Reenberg, Hans Stavnsbjerg, Jette Norup, Kurt Westphal, Leo Larsen, Margaretha Melgaard, Poul Erik Heegaard
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 12/80550
Sagsfremstilling
Velkomst og præsentation
Indstilling
Taget til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 13-12-2013
Ældrerådsmedlem Anny Larsen bød velkommen til mødet.
 
Medlemmerne præsenterede sig.
 
Taget til efterretning

Sagsid.: 13/99757
Sagsfremstilling
Jr. § 4 i Viborg Ældreråds vedtægter finder valg til ældrerådet sted hver fjerde år i november måned og 11 medlemmer er valgt til Viborg Ældreråd for perioden 01-01-2014 – 31.12.2017.
 
Jf. § 6 i Viborg Ældreråds vedtægter konstituerer ældrerådet sig i det første møde med formand og næstformand.
 
Valget af formand ledes af det ældrerådsmedlem, der har længst anciennitet i ældrerådet.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
 
at  Viborg Ældreråd vælger formand og næstformand
Beslutning i Viborg Ældreråd den 13-12-2013
Formand:  Leo Larsen
 
Næstformand:  Jette Norup
Bilag