You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tillægsreferat

mandag den 13. januar 2014 kl. 09:00

Mødested Hjælpemiddelservice
Udvalg Viborg Ældreråd (2013-2017)
Mødedeltagere Anny Larsen, Bent Kavin, Egon H. Nielsen, Erik Pind, Frits E. Reenberg, Hans Stavnsbjerg, Jette Norup, Kurt Westphal, Leo Larsen, Margaretha Melgaard, Poul Erik Heegaard
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 14/2385
Sagsfremstilling
Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. De afsatte midler udmøntes til kommunerne for et år ad gangen. Udmøntningen sker på baggrund af ansøgninger fra kommunerne. Det vil således være kommunerne, der vurderer, hvor der er behov for at styrke indsatsen i dn pågældende kommune ud fra lokale behov og prioriteringer.
 
Viborg kommune har mulighed for at søge om 16,7 mill. kr.
 
På mødet vil Lis Kaastrup informere om mulige indsatsområder.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
 
at        sagen drøftes
Beslutning i Viborg Ældreråd den 13-01-2014
Lis Kaastrup informerede om forslag til anvendelse af 16,7 mill. kr.
 
Ældrerådet anbefaler, at der så vidt muligt skal søges om midler til
 
-      styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats
-      bedre praktisk hjælp og personlig pleje
-      bedre forhold for de svageste ældre på f.eks. plejecentrene

Sagsid.: 14/2413
Sagsfremstilling
Fra 1. januar 2014 kan pensionister ikke længere bestille kørsel til læge hos Viborg Kommune, men kan fortsat få dækket udgiften til kørsel, hvis man ikke kan transportere sig selv.
Pensionisten skal selv bestille og anvende det billigste forsvarlige transportmiddel. Det kan ifølge Sundhedsloven være: Bustransport eller Flextur.
Er man væsentligtgangbesværet eller har en anden sygdom, som gør det umuligt at køre eller benytte et offentligt transportmiddel, kan taxa benyttes.
 
Der ydes ikke godtgørelse ved kørsel til:
Tandlæge
Kiropraktor
Fysioterapeuter
Psykolog
Fodterapeuter
 
Godtgørelse
Hvis udgiften er på mere end 25 kr., kan der søges om godtgørelse af transport til læge. For at få godtgørelsen, skal pensionisten
Sende kvittering for udgiften - f.eks. busbillet, kvittering for flextur eller taxi-kvittering
Bede læge/lægesekretær om at stemple og skrive bag på én af de to kørselskvitteringer.
Skrive cpr. nr. og telefonnummer på alle kvitteringer
Kvitteringerne sendes eller indleveres til Borgerservice, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg inden for 4 uger og godtgørelsen indsættes på NEM-konto.
Indstilling
Formanden indstiller,
 
at  sagen drøftes
Beslutning i Viborg Ældreråd den 13-01-2014
Ældrerådet har drøftet sagen og besluttet at evaluere sagen på ældrerådsmøde 20-08-2014.