You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 5. november 2014 kl. 09:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Viborg Ældreråd (2013-2017)
Mødedeltagere Anny Larsen, Bent Kavin, Egon H. Nielsen, Erik Pind, Frits E. Reenberg, Hans Stavnsbjerg, Jette Norup, Kurt Westphal, Leo Larsen, Margaretha Melgaard, Poul Erik Heegaard
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 14/54396
Sagsfremstilling
Søren Sørensen tiltrådte som ny Borgerrådgiver i Viborg Kommune den 1. august 2014.
 
Borgerrådgiveren er ansat af Viborg Byråd og er derfor uafhængig af kommunens forvaltning. Borgerrådgiveren hjælper borgeren i forhold til det kommunale system og bidrager til at sikre borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling og kommunens forvaltningsvirksomhed.
 
Søren Sørensen orienterer om borgerrådgiverfunktionen og hvad ældre borgere kan bruge borgerrådgiveren til. 
 
Søren er inviteret til at deltage fra kl. 9.15.
 
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 05-11-2014
Søren Sørensen orienterede om borgerrådgiverfunktionen og om borgernes muligheder for at få hjælp. Borgerrådgiveren er uafhængig af administrationen og refererer direkte til Byrådet.
 
Borgerrådgiveren oplyste, at ingen borgere kan nægtes en bisidder ved møder med kommunen. Dette gælder også medlemmer af ældreråd.
 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.

Sagsid.: 14/1652
Indstilling
Formandsskabet indstiller,
 
at opfølgningen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 05-11-2014
Ældrerådet drøftede kort referatet fra sidste møde. Jette Norup deltog ikke, selv om hun fremgår af deltagerlisten. Desuden bad Kurt Westphal om, at referatet korrigeres ift. punkt 1, hvor hele Ældrerådet foreslog udsendelse af dagsordener i papir.

Sagsid.: 14/1656
Sagsfremstilling
Meddelelser fra formanden:
 
 • Borgermøder om Viborg Kommunes Sundhedspolitik
 • Temadag om ældreråds arbejde (Faglige Seniorer)
 • Regionsældrerådets temadag
 • Konference i Vingsted
 • Evaluering af prøvespisning hos Madservice
Indstilling
Formandsskabet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 05-11-2014
Formandskabet orienterede om:
 • Borgermøder om Sundhedspolitikken
 • Temadag om ældreråd med Faglige Seniorer i Aalborg. 7 medlemmer ønsker at deltage, Jette sørger for tilmelding.
 • Konference i Vingsted med boliger som tema. Anny og Leo deltager.
 • Regionsældrerådets temadag var en god oplevelse med gode oplæg.
 • Evaluering af prøvespisning hos Madservice. Ældrerådet gav udtryk for at selve besøget hos Madservice var positivt. Men maden Ældrerådet fik med hjem, fandt nogen lidt ensformig.
 • Leo Larsen og Jette Norup har været på besøg hos borgmesteren den 3. november 2014. Der var fremsendt 5 spørgsmål på forhånd.
Borgmesteren gav udtryk for, at der nok ikke skulle forventes ændringer i forhold til bustransport. Området ligger under Midttrafik. Der kigges desuden på alternative løsninger til lægekørsel.
 
Vedrørende IT udstyr oplystes det, at Ældrerådet fremover får udbetalt et beløb til dækning af printerpatroner og medlemmerne kan få udleveret printerpapir. Det undersøges om kommunens logo må anvendes, men der må forventes negativt svar. Der kommer tilbagemelding på, om kommunen vil finansiere et større oplag af brochuren. Det aftaltes, at brochuren så vidt muligt anvender Ældrerådets grafik.
 
Borgmesteren vil desuden gerne deltage i et møde i Ældrerådet.
 
Der var desuden en kort drøftelse af Sundhed og Omsorgs samarbejde med BDO. Der vedlægges et kortfattet referat fra mødet sammen med referat fra Ældrerådsmødet.
 
Bilag