You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

fredag den 28. august 2015 kl. 13:00

Mødested M1.3
Udvalg Viborg Ældreråd (2013-2017)
Mødedeltagere Anny Larsen, Bent Kavin, Egon H. Nielsen, Erik Pind, Frits E. Reenberg, Hans Stavnsbjerg, Jette Norup, Kurt Westphal, Leo Larsen, Margaretha Melgaard, Poul Erik Heegaard
Fraværende Ingen
Bemærkninger Ekstraordinær møde

Sagsid.: 14/73453
Sagsfremstilling
Konstituering af Viborg Ældreråd

Formanden og næstformanden i Ældrerådet har valgt at trække sig fra deres poster, og der skal derfor gennemføres en ny konstituering.
 
Valget ledes af det ældrerådsmedlem, der har længst anciennitet i Ældrerådet.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,

at Ældrerådet vælger formand og næstformand
Beslutning i Viborg Ældreråd den 28-08-2015
Anny Larsen bød velkommen til mødet.

Ny formand: Jette Norup
Ny næstformand: Poul Erik Heegaard

Sagsid.: 14/78675
Sagsfremstilling
Eventuelt 28.08.2015
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at eventuelle punkter tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 28-08-2015
Intet under dette punkt.