You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat - ekstraordinært møde

tirsdag den 21. maj 2019 kl. 15:30

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Viborg Ældreråd
Mødedeltagere Annette Kløjgaard, Dorit Bro Olsen, Erik Pind, Hanne Rasmussen, Kaj Flemming Pedersen, Martin Haller Ditlevsen
Fraværende Benny Andersen, Carsten Dalsgaard Poulsen, Egon H. Nielsen, Poul Erik Heegaard, Roma Brendstrup
Bemærkninger

Sagsid.: 19/21699
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at Ældrerådet udarbejder høringssvar til Ældre- og Aktivitetsudvalgets budgethæfte,
 
2. at formandskabet bemyndiges til at foretage redaktionelle tilpasninger.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 21-05-2019
Ældrerådet udarbejdede høringssvar til Ældre- og Aktivitetsudvalgets budgethæfte. Dette svar er vedlagt som bilag 2.
Sagsfremstilling
Ældre- og Aktivitetsudvalgets budgethæfte for perioden 2020-2023 er tidligere sendt til Ældrerådet i mail den 7. maj 2019. Budgethæftet er desuden udleveret på mødet den 8. maj 2019. Omsorgschef Maila Tandrup gennemgik i den forbindelse materialet.
 
Der har været holdt budgetorienteringsmøde for alle råd den 20. maj 2019.
 
Ældrerådet har mulighed for at udarbejde høringssvar.
 
Der er frist for tilbagemelding senest den 24. maj 2019, kl. 12.00.
 
Budgethæftet er vedhæftet som bilag.
Bilag