You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 29. september 2021 kl. 09:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Viborg Ældreråd
Mødedeltagere Annette Kløjgaard, Benny Andersen, Carsten Dalsgaard Poulsen, Dorit Bro Olsen, Egon H. Nielsen, Erik Pind, Hanne Rasmussen, Kaj Flemming Pedersen, Martin Haller Ditlevsen, Poul Erik Heegaard, Roma Brendstrup
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 20/51491

Indstilling

Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.
 

Beslutning i Viborg Ældreråd den 29-09-2021

Ældrerådet tog orienteringen til efterretning med følgende bemærkninger:
 
 • Formanden udfylder medlemsundersøgelsen om kandidatsammensætningen til det kommende ældrerådsvalg.
 
 • Den nye formand for Danske Ældreråd ønsker at arbejde for, at fremmødevalg til Ældrerådet skal være lovbestemt.
 

Sagsfremstilling

På mødet orienterer formanden om aktuelle emner, herunder:
 
 • Ældrerådets høringssvar til Helhedsplan for Skals. Se bilag.
 
 • Ældrerådets høringssvar til Viborg Kommunes budget for 2022-2025. Se bilag.
 
 
 
 • Danske Ældreråds medlemsundersøgelse om kandidatsammensætningen til det kommende ældrerådsvalg. Se bilag.
Bilag

Sagsid.: 20/51492

Indstilling

Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at Ældrerådet tager orientering fra forvaltningen til efterretning.
 

Beslutning i Viborg Ældreråd den 29-09-2021

Ældrerådet tog orientering fra forvaltningen til efterretning med følgende bemærkninger:
 
 • Sundhedsstyrelsen har netop meldt ud, at ældre på 85+ år nu har mulighed for at modtage den tredje dosis COVID-19-vaccine. De vil blive indkaldt via E-Boks, mens borgere fritaget for digital post modtager indkaldelse via almindelig post. Det er i første omgang de borgere på 85+ år, der selv kan sørge for transport til vaccinationscenter, der har mulighed for at booke en tid via den regionale hotline. Kommunernes Landsforening er ved at undersøge, hvordan mulighederne for kørsel til vaccination er for de borgere, som ikke selv kan transportere sig.
 
 • Det forventes, at borgerne på 65+ år vil være en af de næste befolkningsgrupper, der bliver tilbudt en tredje dosis med COVID-19-vaccine. Dernæst Sundhedspersonale.
 
 • Fra torsdag den 30. september 2021 tilbydes medarbejdere indenfor sundheds- og omsorgsområdet, der arbejder med særligt sårbare og ældre, screeningstest. Medarbejdere, der ikke er vaccineret, tilbydes en PCR-testet to gange ugentligt. Vaccinerede medarbejdere tilbydes en ugentlig PCR-test.
 
 • Der har været et udbrud med COVID-19 på et plejecenter. Smitten er inddæmmet, og de smittede havde stort set ingen symptomer og var vaccineret.
 
 • Den endelige beslutning om Helhedsplan for Skals træffes i byrådet den 6. oktober 2021. Hvis Helhedsplanen godkendes, vil det få den konsekvens, at Kildedalscentret lukkes. Derfor vil visitationen af borgere til Kildedalscentret ophøre umiddelbart efter. Der blev stillet spørgsmål til, hvorvidt de kommende tryghedsboliger i Skals kan træde i stedet for Kildedalscentret. Tryghedsboliger er ældreboliger, mens boligerne i Kildedalscentret er plejeboliger.  
 
 • Ældrerådet stillede spørgsmål om hvor stort et antal af ældre fra Skals, der bor på plejecenter - enten på Kildedalscentret eller på et andet plejecenter i eller udenfor Viborg Kommune. Der er kun data på antallet af borgere, der i dag bor på Kildedalscentret, og er fra Skals. Det andet tal kendes ikke, og det forventes at være en omfattende opgave at finde frem til det.
 

Sagsfremstilling

På mødet orienterer forvaltningen blandt andet om følgende emner:
 
 • Nyt fra Ældre- og Aktivitetsudvalget.
 
 • Status på COVID-19 i Viborg Kommune, herunder arbejdet med vaccinationer og teststrategi.
 
 • Status på Helhedsplan for Skals.

Sagsid.: 19/28339

Indstilling

Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at Ældrerådet tager status på valg til Ældrerådet for perioden 2022-2025 til efterretning.
 

Beslutning i Viborg Ældreråd den 29-09-2021

Ældrerådet tog status på valg til Ældrerådet for perioden 2022-2025 til efterretning med følgende bemærkninger:
 
 • Der er i alt 16 opstillede kandidater til valg til Ældrerådet.
 
 • I forbindelse med næste møde orienterer forvaltningen om, hvad der forventes at være af midler til afholdelse af valg til Ældrerådet for perioden 2026-2029.
 

Sagsfremstilling

Der er valg til Ældrerådet i november 2021, og der har været mulighed for at melde sit kandidatur til Ældrerådet indtil den 15. september 2021.
 
På mødet giver forvaltningen en status på planlægningen af det kommende valg til Ældrerådet.

Sagsid.: 20/38216

Indstilling

Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at ældrerådet udarbejder forslag til dagsordenspunkter til fællesmødet den 6. december 2021 med Ældre- og Aktivitetsudvalget.
 

Beslutning i Viborg Ældreråd den 29-09-2021

Ældrerådet var enig med Ældre- og Aktivitetsudvalget i, at evaluering af samarbejdet mellem udvalg og råd i den igangværende byrådsperiode skal dagsordensættes på fællesmødet.
 
Ældrerådet havde ikke yderligere ønsker til fællesmødets dagsorden.
 

Sagsfremstilling

Den 6. december 2021 er der fællesmøde mellem Ældrerådet og Ældre- og Aktivitetsudvalget. Ældrerådet har mulighed for at foreslå dagsordenspunkter til fællesmødet. Disse skal efterfølgende godkendes af Ældre- og Aktivitetsudvalget.
 
Fællesmødet finder sted, kl. 17.00–18.00, på Viborg Rådhus i lokale M5.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget vil behandle dagsordensforslaget på sit møde den 12. oktober 2021.
 
Derefter sendes den endelige dagsorden ud til rådets medlemmer.
 
I forbindelse med rådets forberedelse af fællesmøderne er der udarbejdet en skabelon til brug for de punkter, som Ældrerådet ønsker at dagsordenssætte. Dette blandt andet for at tydeliggøre forventningerne til indholdet i de enkelte punkter.
 
Skabelonen er vedlagt som bilag.
Bilag