You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat - ekstraordinært møde

torsdag den 23. maj 2019 kl. 15:30

Mødested M.1.17/rådhuset
Udvalg Viborg Handicapråd
Mødedeltagere Elo Nielsen, Henning Laursen, Jacob Lynnerup, Jesper Hoelgaard, Ulla Serup Thomsen, Ulrik Johansen
Fraværende Anders Korsbæk Jensen, Charlotte Lomholdt, Eva Pinnerup, Knud Gaarn-Larsen, Marius Kristensen, Runa Dorph-Petersen, Susanne B. Andersen, Susanne Bendtsen
Bemærkninger

Sagsid.: 19/21774
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at der udarbejdes høringssvar til de to fagudvalg,
2. at formandskabet bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 23-05-2019
Handicaprådet drøftede forslag til høringssvar udarbejdet af Danske Handicaporganisationer Viborg.
 
Med afsæt i dette materiale er der udarbejdet høringssvar til de to fagudvalg.
Sagsfremstilling
Handicaprådet har den 6. maj 2019 fået tilsendt budgethæfterne fra Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget.
 
Budgethæfterne er vedlagt som bilag til sagen.
 
Handicaprådet er inviteret til et fælles budgetorienteringsmøde den 20. maj 2019, hvor alle råd kan deltage.
 
Der er deadline for høringssvar den 24. maj 2019, kl. 12.00.
Bilag