You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tillægsdagsorden

mandag den 11. maj 2020 kl. 15:00

Mødested Teams-møde
Udvalg Viborg Handicapråd
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Elo Nielsen, Eva Pinnerup, Henning Laursen, Jacob Lynnerup, Jesper Hoelgaard, Knud Gaarn-Larsen, Lene Thomsen, Marius Kristensen, Runa Dorph-Petersen, Susanne B. Andersen, Susanne Bendtsen, Ulla Serup Thomsen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 20/16355
Resume
Social- & Sundhedsudvalget behandlede på sit møde den 4. maj 2020 en sag om plan for afvikling af besøg på udearealer på Social- og Sundhedsudvalgets område. Udvalget besluttede at sende punktet til orientering i Handicaprådet.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Bilag