You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 26. juni 2014 kl. 17:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Viborg Integrationsråd (2013-2017)
Mødedeltagere Abdul Ahad Hanan, Åse Kubel Høegh, Henning Laursen, Henrik Lillesø, Jens Nielsen, Justin Baraka Kabayu, Marianne Aaris Andresen, Marwa Alkhudairi, Miralem Avdic, Morten Sandal, Palle Villumsen, Quan Tran, Rajani Kandasamy, Roza Dzhumanova, Seynab handulle, Svend Aage Møller
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 14/36059
Sagsfremstilling
Integrationsrådet besluttede på mødet den 12. juni at indkalde til et ekstramøde med henblik på, at få en introduktion til Viborg Kommunes budget 2015.
 
Økonomichef Jørgen Bach vil på mødet give en præsentation af budgettets opbygning og de udfordringer som tegner sig for de kommende år.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 26-06-2014
Integrationsrådet tog orienteringen til efterretning

Sagsid.: 14/36059
Sagsfremstilling
Fra den 25. juni bliver prioriteringskataloget for budget 2015 offentliggjort med henblik på en høringsperiode frem mod budgetkonferencen den 28.-29. augst 2014.
 
Forvaltningen vil på mødet kort præsentere prioriteringskataloget for 2015, og i forlængelse heraf drøfte en høringsproces for Integrationsrådet.
 
Prioriteringskataloget vil blive fremsendt i elektronisk form i forlængelse af mødet den 26. juni 2014
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
 
at Integrationsrådet drøfter prioriteringskataloget og
 
at Integrationsrådet træffer beslutning om hvordan høringsprocessen for prioriteringskataloget skal forløbe.
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 26-06-2014
Integrationsrådet drøftede kort prioriteringskataloget.
 
Processen for afgivelse af høringssvar bliver følgende: Medlemmerne fremsender kommentarer til sekretariatet i Job og Velfærd indtil 7. juli 2014, hvorefter formanden udarbejder udkat til høringssvar. Udkastet fremsendes til medlemmerne som har indtil fredag den 8. august 2014 til at kommentere på udkastet.