You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 11. september 2019 kl. 18:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Viborg Integrationsråd
Mødedeltagere Birgith Langballe, Birthe Nørskov, Hasna Fahoum, Ian Norman, Isho Hassan, Mahmoud Saeed, Mano Azizi, Ove Elgaard, Yasmin Khalil, Zahra Mahamoud Ali
Fraværende Erik Molls Rasmussen, Flemming Gundersen, Maissa Kadeeb Alban, Miralem Avdic, Stanley Bach Mortensen, Tatyana Ulrich
Bemærkninger Afbud fra Kai Overgaard Andersen, suppleant for Flemming Gundersen.

Sagsid.: 18/60322
Indstilling
Formanden for Integrationsrådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 11-09-2019
Integrationsrådet tog nedenstående orienteringen til efterretning.
Herudover blev der også orienteret om følgende:
 
 • Retshjælp i forhold til udlændingelovgivningen.
 
 • Liselotte Blokkebakke har henvendt sig omkring deltagelse i rådets arbejde. Formandskabet inviterer hende til næste rådsmøde.
Sagsfremstilling
Formanden vil på dagens møde orientere om følgende punkter:
 
 • Årsmøde i Rådet for Etniske Minoriteter (invitation er sendt ud).
   
 • Kaffe på Bakken.
   
 • Dialogforum, Herning Kommune.
   
 • Aktivitetsdag, eventuelt med byvandring.
   
 • Kontakt til etniske foreninger og foreninger med nydanskere.

Sagsid.: 18/60323
Indstilling
Formanden for Integrationsrådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 11-09-2019
Integrationsrådet tog orienteringen til efterretning.
 
Der er mange henvendelser omkring lægeregninger, såfremt man har haft ophold i 3 år, og der er brug for tolk. Der er tale om en lægefaglige vurdering af tolkebehovet.
 
Information om en midlertidig ekstra ydelse til børnefamilier på blandt andet integrationsydelse og kontanthjælp.
 
 
Sagsfremstilling
Forvaltningen vil på dagens møde orientere om følgende punkter:
 
 • Tolkeudgifter i forbindelse med behandling og konsultation i sundhedssystemet.
   
 • Status på lovændringerne.

Sagsid.: 19/36700
Indstilling
Formanden for Integrationsrådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 11-09-2019
Arbejdsgruppen vedrørende Job- og Uddannelsesmesse
(Ove Elgaard, Ian Norman, Mano Azizi, Seynab Handulle, Hasna Fahoum og Peter Winandy)
 
Der er ikke nyt fra arbejdsgruppen.
 
Sunde fællesskaber og mental trivsel”
(Mano Azizi, Yasmin Khalil og Birthe Nørskov)
 
Udsatterådet inviteres til en dialog om et fælles arbejde.
 
Snapsting
(Ian Norman, Mano Azizi og Yasmin Khalil)
 
Stor deltagelse fra rådets side.
Lørdag fungerede bedst – en dag er mere optimalt.
Ønske om en mere detaljeret tidsplan og redskaber til dialog.
Fokus på medierne med en styrket markedsføring inden arrangementet løber af stablen, med henblik på en dialog med borgerne.
En placering på torvet vil virke bedre.
Kulturarrangementer kan skabe interesse.
Er Snapsting den rette weekend?
Stor succes med Hennamaling.
Vigtigt med et samarbejde mellem de fem råd.
Der samles op i fællesskab.
Deltagelse i 24 timers løb – Integrationsrådet kan stå for et hold. Punktet tages op på næste møde i forhold til årshjul 2020.
Sagsfremstilling
Disse arbejdsgrupper giver en kort orientering om status:
 
Arbejdsgruppen vedrørende Job- og Uddannelsesmesse
(Ove Elgaard, Ian Norman, Mano Azizi, Seynab Handulle, Hashna Fahoum og Peter Winandy)
 
Forslaget var med som orienteringspunkt fra Integrationsrådet til Beskæftigelsesudvalget.
 
Sunde fællesskaber og mental trivsel”
(Mano Azizi, Yasmin Khalil og Birthe Nørskov)
 
Snapsting
(Ian Norman, Mano Azizi og Yasmin Khalil)
 
Fredag den 28. juni 2019: Opsætning, kl. 10.00-12.00, og bemanding, kl. 12.00-17.00.
Lørdag den 29. juni 2019: Bemanding, kl. 10.00-13.00.

Sagsid.: 18/51676
Indstilling
Formanden for Integrationsrådet indstiller,
 
1. at årshjul og mødeplan drøftes og godkendes.
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 11-09-2019
 
Næste møde den 27. november 2019 med kombination af socialt arrangement og møde. Sprogskolen undersøges med henblik på, at mødet holdes der.
 
Debatpunkt til de næste møder:
a) Udsatterådets arbejde med børn og
b) sprogcentres viceforstander inviteres til oplæg.
 
Derudover blev årshjulet godkendt.
Sagsfremstilling
Integrationsrådets årshjul og mødeplan afspejler rådets beslutninger omkring aktiviteter og møder.
 
 • Der skal udpeges deltagere til velkomstarrangementet den 8. oktober 2019.
Bilag