You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 14. april 2021 kl. 18:00

Mødested Teams-møde
Udvalg Viborg Integrationsråd
Mødedeltagere Birgith Langballe, Birthe Nørskov, Flemming Gundersen, Ian Norman, Liselotte Keld Blokkebak, Mahmoud Saeed, Mano Azizi, Stanley Bach Mortensen
Fraværende Erik Molls Rasmussen, Hasna Fahoum, Isho Hassan, Maissa Kadeeb Alban, Tatyana Ulrich, Zahra Mahamoud Ali
Bemærkninger

Sagsid.: 20/51502

Indstilling

Formanden for Integrationsrådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Viborg Integrationsråd den 14-04-2021

Integrationsrådet tog orienteringen til efterretning med følgende bemærkning:
 
  • Det er ikke lykkedes formandskab at komme i dialog med de etniske foreninger.
Fraværende:
Maissa Kadeeb Alban
Hasna Fahoum
Zahra Mahamoud Ali
Isho Hassan
Tatyana Ulrich
Erik Molls Rasmussen

Sagsfremstilling

På mødet orienterer formanden om aktuelle emner.

Sagsid.: 20/51503

Indstilling

Formanden for Integrationsrådet indstiller,
 
1. at orienteringen fra forvaltningen tages til efterretning.

Beslutning i Viborg Integrationsråd den 14-04-2021

Integrationsrådet tog orienteringen fra forvaltningen til efterretning med følgende tilføjelse:
 
 
 
  • Dele af beskæftigelsesindsatsen genåbner den 15. april 2021.
 
  • Integrationsrådets medlemmer har mulighed for at søge om befordringsgodtgørelse fremover og med tre års tilbagevirkende kraft. Forvaltningen sender et registreringsskema ud til rådets medlemmer, som skal bruges i forbindelse med ansøgning om befordringsgodtgørelse.
Fraværende:
Maissa Kadeeb Alban
Hasna Fahoum
Zahra Mahamoud Ali
Isho Hassan
Tatyana Ulrich
Erik Molls Rasmussen

Sagsfremstilling

På dagens møde orienterer forvaltningen blandt andet om følgende emner:
 
  • Status på COVID-19 i Viborg Kommune.

Sagsid.: 20/51502

Indstilling

Formanden for Integrationsrådet indstiller,
 
1. at Integrationsrådet drøfter kommende fokusområder i rådets arbejde.

Beslutning i Viborg Integrationsråd den 14-04-2021

På baggrund af en dialog om blandt andet medlemmernes motivation for at deltage i Integrationsrådet, drøftede rådet fremtidige fokusområder i sit arbejde. Der var enighed om i rådet, at de aktuelle restriktioner i forhold til COVID-19 komplicerer arbejdet i rådet.
Fraværende:
Maissa Kadeeb Alban
Hasna Fahoum
Zahra Mahamoud Ali
Isho Hassan
Tatyana Ulrich
Erik Molls Rasmussen

Sagsfremstilling

Set i lyset af de aktuelle udfordringer med at komme i dialog med de etniske foreninger, ønsker formandskabet, at Integrationsrådet drøfter kommende fokusområder for rådet. Dette med henblik på at sætte en retning for det videre arbejde i Integrationsrådet.
 
Som indledning til drøftelsen foreslås det, at hvert medlem af rådet svarer på følgende spørgsmål:
 
  • Hvad er din motivation for at sidde i Integrationsrådet?
 
  • Hvilke udfordringer hører du om i dit bagland/netværk, som kunne være af interesse for Integrationsrådet at forholde sig til?
 
Efter at medlemmerne har givet deres inputs til ovenstående spørgsmål, vil fremtidige fokusområder for rådet blive drøftet.

Sagsid.: 20/38279

Indstilling

Formanden for Integrationsrådet indstiller,
 
1. at Integrationsrådet udarbejder forslag til dagsordenspunkter til fællesmødet den 28. juni 2021 med Beskæftigelsesudvalget.

Beslutning i Viborg Integrationsråd den 14-04-2021

Integrationsrådet havde følgende forslag til dagsordenspunkter til fællesmødet med Beskæftigelsesudvalget den 28. juni 2021:
 
  • Integrationsrådet oplever en efterspørgsel på lektiehjælp til unge med anden etnisk baggrund med behov for hjælp i forbindelse med f.eks. ungdomsuddannelse. Det ønsker rådet at drøfte mulige løsninger på sammen med Beskæftigelsesudvalget.
 
Yderligere ønsker til fællesmøde med Beskæftigelsesudvalget den 28. juni 2021 skal sendes til formandskabet senest den 1. maj 2021.
Fraværende:
Maissa Kadeeb Alban
Hasna Fahoum
Zahra Mahamoud Ali
Isho Hassan
Tatyana Ulrich
Erik Molls Rasmussen

Sagsfremstilling

Den 28. juni 2021 er der fællesmøde mellem Integrationsrådet og Beskæftigelsesudvalget. Integrationsrådet har mulighed for at foreslå dagsordenspunkter til fællesmødet. Disse skal efterfølgende godkendes af Beskæftigelsesudvalget.
 
Fællesmødet er kl. 13.00 – 14.00Golfhotel Viborg.
 
Beskæftigelsesudvalget vil behandle dagsordensforslaget på sit møde den 1. juni 2021.
 
Derefter sendes den endelige dagsorden ud til rådets medlemmer.
 
I forbindelse med rådets forberedelse af fællesmøderne er der udarbejdet en skabelon til brug for de punkter, som Ældrerådet ønsker at dagsordenssætte. Dette blandt andet for at tydeliggøre forventningerne til indholdet i de enkelte punkter.
 
Skabelonen er vedlagt som bilag.
Bilag