You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 5. april 2018 kl. 16:00

Mødested Vibohøj
Udvalg Viborg Udsatteråd
Mødedeltagere Alice B. Larsen, Børge H. Jensen, Christel Pape, Christian Bach, Connie Ibsen Jensen, Inger Bonde Christensen, Kristina Ørris, Poul Folke Christensen, Ralph Jørgensen, Ruth Smed Jensen, Susanne B. Andersen
Fraværende Anton Krøigaard, Ove Elgaard
Bemærkninger

Sagsid.: 18/14885
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Udsatterådet den 05-04-2018
Poul Winther Christensen orienterede om psykiatrien, organisering og opgaveløsning.
Oplæg fra Poul Winther Christensen er vedlagt som bilag 1.
Sagsfremstilling
Afdelingsleder Poul Winther Christensen vil orientere om psykiatrien i Viborg kommune og psykiatriens fokus på de udsatte grupper.
 
Den overordnede ramme for indsatsen i psykiatrien er defineret i Viborg kommunes Socialpolitik. Socialpolitikken arbejder i 4 temaer;
 
  • Mødet mellem borger og kommune
  • Mestring og medansvar
  • Netværk og aktivt medborgerskab
  • Beskæftigelse og uddannelse
 
Den samlede Socialpolitik kan ses her:
 
 
Ønsker man at vide mere om den samlede tilbudsflade i Viborg Kommune bostøtte i eget hjem, bolig uden døgndækning og bolig med døgndækning, så er der mulighed for at læse mere på disse hjemmesider
 
Bilag

Sagsid.: 18/14896
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
Beslutning i Udsatterådet den 05-04-2018
Rådet nævner blandt andet, at der planlægges et offentligt møde om konsekvenser af fattigdom for børn.
Sagsfremstilling
Der er aftalt ½-årlige fællesmøder mellem Udsatterådet og Social- og Sundhedsudvalget.
 
Fremadrettet vil forslag til dagsordener blive startet op i Udsatterådet, og efterfølgende godkendt i udvalget.
 
På grund af tidspres er dagsordensindholdet til mødet den 12. april 2018 aftalt med formanden for rådet.
 
Det er aftalt, at mødet indeholder præsentation og forventninger til de kommende 4 års samarbejde.
 
På tidligere møder har Udsatterådet blandt andet dagsordenssat plejetilbud til socialt udsatte i Viborg og den kommunale indsats i forhold til grønlændere i Viborg.
 
Dagsorden til fællesmødet er vedlagt som bilag.
Bilag

Sagsid.: 18/14941
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
Beslutning i Udsatterådet den 05-04-2018
Mødeplan godkendt
 
”Hvordan har du det” undersøgelse fra 2017, med ulighed i sundhed der indarbejdes i 2019.
Sagsfremstilling
Udsatterådet drøftede på det konstituerende møde en række temaer, som rådet ønsker at arbejde med i perioden.
 
På den baggrund er der udarbejdet et forslag til møderække for 2018
 
5. april 2018 – tema om psykiatri
 
14. juni 2018 – tema om misbrug og unge (14-30?)
 
6. september 2018 – tema om ressourceforløb
Opfølgning i forhold til indsatsen for grønlændere
 
8. november 2018 – styrkelse af mestringsevnen – mentor og andre støtteformer
 
Derudover er der aftalt fællesmøder med Social- og Sundhedsudvalget den 12. april 2018 og den 25. oktober 2018.