You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 27. august 2020 kl. 15:00

Mødested M.1.3/rådhuset
Udvalg Viborg Udsatteråd
Mødedeltagere Christel Pape, Connie Ibsen Jensen, Kristina Ørris, Ralph Jørgensen
Fraværende Christian Bach, Poul Folke Christensen, Susanne B. Andersen
Bemærkninger

Sagsid.: 19/36231
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Udsatteråd den 27-08-2020
Udsatterådet tog orienteringen til efterretning med følgende bemærkninger:
 
 • Udsatterådet vil i kontakt med forvaltningen for at høre om erfaringerne i forhold til, hvordan udsatte børn er blevet påvirket af Corona-tiden, og hvad der er etableret af indsatser for at modvirke det.
   
 • Udsatterådet sender to repræsentanter til landspanelmøde i regi af Rådet for Socialt Udsatte den 31. august 2020.
   
 • Udsatterådet inviterer socialchef Carsten Lindgaard Johansen til at deltage i et af rådets møder i foråret 2021.
Sagsfremstilling
På dagens møde orienterer formanden for Udsatterådet om følgende emner:
 
 • Opfølgning på mødet i Udsatterådet den 30. april 2020.
   
 • Status på aktiviteter relateret til Udsatterådet.
   
 • Henvendelse til Børne- og Ungdomsudvalget den 18. maj 2020.
   
 • Rapport om udsattes brug af klagesystemet fra Rådet for Socialt Udsatte. Se vedlagte bilag.
   
 • Lighed i sundhed – forslag fra Rådet for Socialt Udsatte. Se vedlagte bilag.
   
 • Høringssvar til Social- og Sundhedsudvalgets budget 2021-24.
   
 • Carsten Lindgaard Johansen er ansat som ny socialchef i Viborg Kommune pr. 1. juni 2020.
Bilag

Sagsid.: 19/36232
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
1. at årshjul og mødeplan for Udsatterådet i 2020 godkendes.
Beslutning i Viborg Udsatteråd den 27-08-2020
Udsatterådet godkendte årshjul og mødeplan for 2020 med følgende tilføjelse:
 
 • Der planlægges et ekstra møde i Udsatterådet den 10. december 2020, kl. 15.00-18.00. Det placeres så vidt muligt i Kirkens Korshærs Varmestue. Inden da vil der blive mulighed for, at Udsatterådet kan indgå i dialog med brugerne af varmestuen.
Sagsfremstilling
På mødet bedes Udsatterådet godkende rådets mødeplan for 2020.
 
Mødeplanen er vedlagt som bilag.
Bilag