You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 29. oktober 2020 kl. 15:00

Mødested M.1.3/rådhuset
Udvalg Viborg Udsatteråd
Mødedeltagere Christel Pape, Connie Ibsen Jensen, Kristina Ørris, Poul Folke Christensen, Ralph Jørgensen
Fraværende Christian Bach, Susanne B. Andersen
Bemærkninger

Sagsid.: 19/36231
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
1. at orientering fra formanden tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Udsatteråd den 29-10-2020
Udsatterådet tog orienteringen til efterretning med følgende tilføjelser:
 
 • Rådet for Socialt Udsattes landspanel var et godt arrangement, og socialministeren deltog. Ministeren opfordrede de lokale udsatteråd til at kontakte hende med gode idéer til udvikling af området.
Sagsfremstilling
På mødet orienterer formanden blandt andet om følgende:
 
 • Status på ændret sammensætning af Udsatterådet.
   
 • Rådet for Socialt Udsatte har holdt landspanelmøde den 31. august 2020, hvor to medlemmer af Udsatterådet deltog. Vedhæftet som bilag er materiale fra dagen.
   
 • Udsatterådet holdt fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget den 17. september 2020.
   
 • Dialogmøde om udkast til kvalitetsstandarder for Socialområdet 2021.
Bilag

Sagsid.: 19/36231
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
1. at Udsatterådet tager orienteringen om status, på hvordan udsatte børn er blevet påvirket af Corona-krisen, til efterretning.
Beslutning i Viborg Udsatteråd den 29-10-2020
Behandlingen af punktet blev udsat til næste møde i Udsatterådet.
Sagsfremstilling
På Udsatterådets møde den 27. august 2020 (sag nr. 1) fremsatte rådet et ønske om en status fra forvaltningen på erfaringerne i forhold til, hvordan udsatte børn er blevet påvirket af Corona-tiden, og hvad der er etableret af indsatser for at modvirke det.
 
På mødet giver chef for Familie og Rådgivning, Mette Kierkgaard, en status i forhold til ovennævnte ønske, hvorefter der er mulighed for dialog. 

Sagsid.: 19/36232
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
1. at årshjul og mødeplan for Udsatterådet i 2020 godkendes.
Beslutning i Viborg Udsatteråd den 29-10-2020
Udsatterådet godkendte årshjul og mødeplan for 2020.
Sagsfremstilling
På mødet bedes Udsatterådet godkende rådets mødeplan for 2020.
 
Mødeplanen er vedlagt som bilag.
Bilag