You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Afgørelse: Romlund. Afgørelse om ikke miljøvurderingsrapport for skovrejsning på matr.nr. 6q Kirkebæk By, Romlund

Der skal ikke udarbejdes miljørapport for etablering af 7 ha skov på Rogenstrupvej 22

Emne

Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

Område

8831 Løgstrup

Offentliggørelse

18.06.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Indsend klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Resume af sagen

Haderup skovservice har på vegne af lodsejer anmeldt 7 ha skovrejsning. Viborg Kommune meddeler hermed, at projektet ikke kræver miljøvurdering i henhold til miljøvurderingsloven.

Kontakt: Bente Andersen, 87 87 55 52