You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Afgørelser: Tilladelser til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder Ulvkjærvej 23

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder Ulvkjærvej 23, 7800 Skive samt afgørelse om ikke VVM.

Emne

GrundvandMiljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

Område

7800 Skive

Offentliggørelse

07.09.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet

Resume af sagen

Det er vurderet, at den ansøgte vandmængde kan indvindes, samt at indvindingen ikke vil være til væsentlig gene eller ulempe for bestående anlæg, eller medføre uacceptable følgevirkninger for omgivelserne. Der må indvindes op til i alt 25.300 m3/år.

Kontaktpersoner

Dorthe Elmbo Knudsen

Tlf: 87 87 56 10