You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Alskov Dambrug - fornyet tilladelse til at indvinde overfladevand fra Åresvad Å

Emne

Vandløb

Område

7470 Karup

Offentliggørelse

04.05.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Klagemulighed via Klageportalen (eksternt link)

Fornyet tilladelse til at indvinde overfladevand fra Åresvad Å til Alskov Dambrug