You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg: Afgørelse om fornyet tilladelse til Baunen Vandværk

Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til almindelig vandforsyning på kildepladsen for Baunens Vandværk.

Emne

Grundvand

Område

8800 Viborg

Offentliggørelse

14.07.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Indsend klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Resume af sagen

Viborg Kommune meddeler fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til almindelig vandforsyning på kildepladsen for Baunens Vandværk.
Det er vurderet, at udnyttelse af tilladelsen ikke vil være til væsentlig gene eller ulempe for bestående anlæg eller medføre uacceptable følgevirkninger for omgivelserne.

Kontakt

Dorthe Elmbo Knudsen

Tlf: 87 87 56 10