You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Bjerring - tilladelse til nedsivning af separat regnvand samt afgørelse om ikke VVM

Emne

SpildevandMiljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

Område

8850 Bjerringbro

Offentliggørelse

26.04.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Klagemulighed via Klageportalen (eksternt link)

Tilladelse til nedsivning af separat regnvand fra Bjerring samt afgørelse om ikke VVM