You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Bjerringbro: Afgørelse om at projekt for fjernvarmeforsyning ikke kræver miljøvurdering

Der skal ikke udarbejdes miljøkonsekvensrapport for etablering af fjernvarmenettet.

Emne

Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

Område

8850 Bjerringbro

Offentliggørelse

15.11.2021

Klagefrist

13.12.2021
Indsend klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Resume af sagen

Der er truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for etablering af fjernvarmenet til Vestermarken i Bjerringbro.

Kontakt

Rasmus Trangbæk Kjærsgaard

Tlf: 87 87 86 38