You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Bjerringbro: Afgørelse om etablering af lodret jordvarmeanlæg på Hjortespringet 15

Etablering af lodret jordvarmeanlæg kræver ikke udarbejdelse af en miljøvurdering

Emne

Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

Område

8850 Bjerringbro

Offentliggørelse

07.06.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Indsend klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Resume af sagen

Der etableres 3 boringer til 120 m.u.t. jf. ansøgning. Boringerne placeres med en
indbyrdes afstand af ca. 30 meter og forbindes via en samlebrønd. Boringerne
udføres som A-boringer, og forsegles i deres fulde længde med Dantocon Thermal
C2L.

Miljø

87 87 56 09
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer