You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Bjerringbro: Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder ved Sortehøjvej 41 samt afgørelse om ikke VVM

Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder ved ejendommene Sortehøjvej 41, 8850 Bjerringbro samt afgørelse om ikke VVM.

Emne

GrundvandMiljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

Område

8850 Bjerringbro

Offentliggørelse

01.07.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Indsend klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Resume af sagen

Der meddeles fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder.

Det er vurderet, at den ansøgte vandmængde kan indvindes, samt at indvindingen ikke vil være til væsentlig gene eller ulempe for bestående anlæg eller medføre uacceptable følgevirkninger for omgivelserne.

Kontaktpersoner

Dorthe Elmbo Knudsen

Tlf: 87 87 56 10