You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Løvskal Landevej 58 - afgørelse om indvinding af vand

Fornyet tilladelse til indvinding af vand til vanding af landbrugsafgrøder beliggende Løvskal Landevej 58, Bjerringbro.

Emne

Grundvand

Område

8850 Bjerringbro

Offentliggørelse

31.03.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Indsend klage via Nævnenes hus

Resume af sagen

Det er vurderet, at den ansøgte vandmængde kan indvindes samt at indvindingen ikke vil være til væsentlig gene eller ulempe for bestående anlæg eller medføre uacceptable følgevirkninger for omgivelserne. Der må indvindes op til i alt 19.000 m3 pr. år.

Kontakt

Dorthe Elmbo Knudsen

Tlf: 87 87 56 10