You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Bollervej 13, 8800 Viborg - §16a miljøgodkendelse af svineproduktion

Emne

Husdyr og landbrug

Område

8800 Viborg

Offentliggørelse

10.03.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Se §16a miljøgodkendelse til Bollervej 13, 8800 Viborg

Resumé

Bjerget, Bollervej 13, 8800 Viborg ejet af Christina og Kim Sejersen, fik i juli 2015 meddelt miljøgodkendelse efter Husdyrbrugslovens § 12 til en produktion bestående af 1.150 søer og 9.700 slagtesvin/polte (522,16 dyreenheder med dagældende normtal). I maj 2018 blev der meddelt tilladelse til ar opføre en kornsilo på 1.400 m3.

Ny ansøgning efter husdyrbruglovens § 16a.

Husdyrbruget søger om miljøgodkendelse til det eksisterende produktionsareal på 4.941 m2 uden ændringer i staldanlægget, samt om fleksibilitet til en produktion bestående af søer, slagtesvin/polte med mulighed for at justere på dyrenes vægtgrænser.

Projektet vil ikke påvirke produktionsomfanget væsentligt, da den eksisterende godkendelse tillader en produktion som svarer til kapaciteten. Projektet vil således ikke betyde væsentlige ændringer i forbrug, støj, støv mv.

Ejendommen drives med et sohold på mere end 750 stipladser og er dermed et IE-brug. Dette udløser krav om godkendelse efter §16a i husdyrbrugloven.