You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Bollervej 13, 8800 Viborg - Udkast til §16a miljøgodkendelse vedr. svineproduktion

Emne

Husdyr og landbrug

Område

8800 Viborg

Offentliggørelse

04.02.2021

Høringsfrist

Høringsfrist er udløbet
Se udkast til §16a miljøgodkendelse vedr. svineproduktion

Resumé

Husdyrbruget søger om miljøgodkendelse til det eksisterende produktionsareal på 4.941m2 uden ændringer i staldanlægget, samt om fleksibilitet til en produktion bestående af søer, slagtesvin/polte med mulighed for at justere på dyrenes vægtgrænser.

Projektet vil ikke påvirke produktionsomfanget væsentligt, da den eksisterende godkendelse tillader en produktion som svarer til kapaciteten. Projektet vil således ikke betyde væsentlige ændringer i forbrug, støj, støv mv.