You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Brandstrup Søvej 9, 8840 Rødkærsbro - Foroffentlighed vedr. revurdering af miljøgodkendelse

Emne

Husdyr og landbrug

Område

8840 Rødkærsbro

Offentliggørelse

08.02.2021

Høringsfrist

Høringsfrist er udløbet

Offentlighedens inddragelse.

Revurdering af miljøgodkendelse for soholdet på Brandstrupgård, Brandstrup Søvej 9, 8840 Rødkærsbro.


Soholdet med tilhørende smågriseproduktion på Brandstrupgård, Brandstrupvej Søvej 9, 8840 Rødkærsbro er baseret på en kapitel 5 miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelsesloven fra den 9. april 2003. Miljøgodkendelsen har efterfølgende fået flere tillæg og er revurderet d. 21. april 2015.

Ejendommen er et såkaldt IE-brug, fordi miljøgodkendelsen giver mulighed for hold af 1.500 årssøer, og der er mere end 750 stipladser til søer i staldene.

I 2017 kom der nye EU-regler for IE-brug. De nye regler medfører, at alle miljøgodkendelser på IE-brug, der er ansøgt før 1. august 2017, skal revurderes.

Viborg Kommune vil derfor foretage en revurdering af miljøgodkendelsen for Brandstrup Søvej 9.

Det væsentligste formål med revurderingen er, at det sikres, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT), samt at husdyrbrugets belastning med ammoniak på omkringliggende natur ikke overstiger det acceptable.

Der er krav om, at offentligheden skal have lejlighed til at udtale sig om sagen.
Igangsætningen af revurderingen bliver annonceret den 8. februar 2021 på Viborg Kommunes hjemmeside, og der er frist frem til den 8. marts 2021 til at fremsende bemærkninger til sagen. Eventuelle bemærkninger vil indgå i sagsbehandlingen. Enhver har ret til at se og kommentere sagens akter. Eventuelle bemærkninger fremsendes til Viborg Kommune, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg eller via E-mail til miljoe@viborg.dk.

Man kan endvidere anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkast til afgørelse inden for en frist på 4 uger fra modtagelsen af udkastet.