You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Bredmosevej 31, 8840 Rødkærsbro - Foroffentliggørelse af miljøansøgning vedr. kvægproduktion

Emne

Husdyr og landbrug

Område

8840 Rødkærsbro

Offentliggørelse

26.04.2021

Høringsfrist

Høringsfrist er udløbet
Se foroffentliggørelsen her

Resumé

I/S Kuhr, Hedegård, Bredmosevej 31, 8840 Rødkærsbro, har den 22. april 2021 søgt Viborg Kommune om miljøgodkendelse efter Husdyrbruglovens § 16a til kvægproduktionen på ovenstående adresse.

Malkekvægbesætningen består af stor race, og det tilladte dyrehold er 600 malkekøer, 460 kvier, 140 småkalve og 300 stk. prod. tyrekalve. Baggrunden for ansøgningen er et ønske om at få godkendt eksisterende produktionsarealer efter gældende lovgivning, hvor der ikke længere godkendes et bestemt antal dyr men derimod antal m² i staldene. Dermed er der mulighed for at sammensætte dyreholdet i det eksisterende husdyranlæg mere fleksibelt.

Der bygges ikke nyt i forbindelse med denne ansøgning.

Der forventes ingen væsentlige ændringer i forhold til den nuværende produktion og drift. Dermed sker der heller ingen væsentlige ændringer for naboer omkring husdyrbruget i forhold til oplevelse af støj, støv, lugt, færdsel til og fra husdyrbruget mv.