You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Fly: Afgørelse om krydsning af Flæskær Bæk

Tilladelse til krydsning af Flæskær Bæk på matrikel 24a Fly By, Fly med to rørbroer i forbindelse med regulering af vandløbets forløb.

Emne

Vandløb

Område

7800 Skive

Offentliggørelse

08.07.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Indsend klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Resume af sagen

Tilladelse efter vandløbslovens § 47 og reguleringsbekendtgørelsens § 9 til krydsning af Flæskær Bæk på matrikel 24a Fly By, Fly med to rørbroer i forbindelse med regulering af vandløbets forløb.

Kontakt

Ane Bruun Middelbo

Tlf: 87 87 55 70