You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Hvidding: Høring forud for miljøgodkendelse på Kratvej 7, 8830 Tjele

Foroffentliggørelse af ansøgning om § 16a miljøgodkendelse på Kratvej 7, 8830 Tjele

Emne

Husdyr og landbrugMiljøgodkendelse

Område

8830 Tjele

Offentliggørelse

02.09.2021

Høringsfrist

Høringsfrist er udløbet

Resume af sagen

Højmark I/S Allan Johnsen, Højmarken 24, 8920 Randers NV søger om  miljøgodkendelse på Kratvej 7, 8830 Tjele.

Højmark v/Allan Johnsen ønsker at få godkendt eksisterende produktionsarealer samt en mindre babystald efter gældende lovgivning, hvor der ikke længere godkendes et bestemt antal dyr, men derimod antal m² i staldene.

Den lille babystald er beliggende mellem de to eksisterende bygninger i forbindelse med den nordligste mellemgang mellem bygningerne. Babystalden anvendes i løbet af ugen når der skal fravænnes smågrise for at skabe plads til at lave ammesøer. Ved at samle de fravænnede smågrise i babystalden skal der kun køres smågrise videre til Højmarken 24 en gang om ugen.

Kratvej 7 er et IE-brug, idet antallet af stipladser til søer i staldene overstiger 750 stk. Dette udløser en miljøgodkendelse efter § 16a i husdyrbrugloven.

Offentlighedens inddragelse

Projektet er omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet, hvor der er krav om, at offentligheden skal have lejlighed til at udtale sig om sagen.

Enhver har ret til at se og kommentere sagens akter. Du kan indhente yderligere oplysninger fra Viborg Kommune. Du kan også sende bemærkninger til sagen. Eventuelle bemærkninger vil indgå i sagsbehandlingen.

Frist for fremsendelse af bemærkninger er den 30. september 2021

Efter denne offentlighedsfase vil der blive udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse for projektet. Udkastet vil blive offentliggjort på Viborg kommunes hjemmeside. Du kan allerede nu bede om at få tilsendt et udkast, når det foreligger.

En række organisationer har også ret til at kommentere udkast til afgørelse samt oplysninger indhentet til brug for afgørelsen.

Eventuelle bemærkninger sendes til Viborg Kommune, Prinsens alle 5, 8800 Viborg eller via E-mail til miljoe@viborg.dk.

Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Claus Pedersen på tlf. 87875604.

Claus Pedersen

Tlf: 87 87 56 04