You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Fristrup: Afgørelse om ikke miljøvurdering af skovrejsning på Fristrup Nørremark 4, 9500 Hobro

Der skal ikke udarbejdes miljøvurderingsrapport for skovrejsning på ejendommen

Emne

Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

Område

9500 Hobro

Offentliggørelse

29.09.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet

Resume af sagen

Ansøgning om skovrejsning på 4,57 ha på matr.nr. 4c Fristrup By, Klejtrup, som har
adressen Fristrup Nørremark 4. Der plantes skov på et areal, som indtil nu har været
dyrket landbrugsmæssigt. Viborg Kommune meddeler hermed, at projektet ikke kræver miljøvurdering i henhold til miljøvurderingsloven.

Kontakt

Claus Holst Iversen

Tlf: 87 87 55 06